Rolnictwo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Studia I stopnia - inżynierskie

Rodzaj studiów: Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów (3,5 roku) i po odbyciu praktyki, napisaniu pracy dyplomowej oraz złożeniu egzaminu dyplomowego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

Forma: Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności: Po pierwszym roku nauki studenci wybierają jedną z trzech specjalności (kryterium: średnia ocen):

studia stacjonarne: Agroekonomia, Doradztwo agrotechniczne  
studia niestacjonarne: Agroekonomia.

Profil absolwenta: kierunek Rolnictwo zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętym rolnictwie, obejmującym produkcję roślinną, ochronę środowiska, biologię i ekonomikę rolnictwa, a także w działach współpracujących: produkcji zwierzęcej, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracjach i mechanizacji rolnictwa oraz do prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

Program kształcenia
Program kształcenia na studiach inżynierskich opiera się na przedmiotach podstawowych i ogólnych (m.in. ekonomia, botanika, chemia, fizjologia roślin), kierunkowych (m.in. ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych, agroekologia i ochrona środowiska, szczegółowa uprawa roślin, technika rolnicza) oraz przedmiotach powiązanych ściśle ze specjalnością. W programie studiów (2246 godzin na studiach stacjonarnych i 1481 godzin na studiach niestacjonarnych) ponad 30% punktów ECTS to przedmioty specjalnościowe i fakultety, czyli przedmioty wybierane przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami. Od roku akademickiego 2013/2014 uruchomiono studia I stopnia w języku angielskim – Agriculture w trybie niestacjonarnym obejmujące 1431 godzin (7 semestrów). Więcej informacji na stronie internetowej: http://studyinenglish.ur.krakow.pl/index/site/2460. W czasie studiów I stopnia duży nacisk kładzie się na szkolenie praktyczne. Studia dają także możliwość poznania języków obcych, zdobycia praktycznej umiejętności obsługi komputerów i pogłębienia wiedzy ekonomicznej.

Agroekonomia
Specjalność ta w swoim założeniu rozszerza ofertę edukacyjną dla studentów rolnictwa poprzez szeroką gamę problemów technologiczno-ekonomicznych, co znajduje odzwierciedlenie w doborze przedmiotów i treściach nauczania. Przedmioty specjalnościowe dotyczą np.: towaroznawstwa, finansów i bankowości, zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwa rolniczego i komputerowego. W semestrze szóstym studenci odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwenci wyposażeni są w szeroki zakres wiedzy i umiejętności zarówno z dziedziny zarządzania, technologii produkcji rolniczej, ochrony środowiska oraz doradztwa rolniczego, co pozwala im zrozumieć istotę produkcji rolniczej od strony biotechnicznej oraz ekonomicznej. Studia te przygotowują kadry dla firm pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu, dla administracji państwowej, organów samorządowych, administracji terenowej, szkolnictwa, a także resortowych instytucji naukowych.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK