Koła Naukowe

 

Na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym działają trzy koła naukowe:

 • Studenckie Koło Naukowe Rolników (SKNR; utworzone w latach 50. XX w.),
 • Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów (SKNE; wydzielone w 2006 roku z Koła Naukowego Rolników),
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów UR (MKNSUR; utworzone w 2013 roku).

 

Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów obejmuje 3 sekcje:

 • Sekcja Dokumentacji Fotograficznej Obszarów Wiejskich
 • Sekcja Ekonomiki Rolnictwa
 • Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości

 

Studenckie Koło Naukowe Rolników obejmuje 9 sekcji:

 • Sekcja Agroekologii
 • Sekcja Chemii Środowiska
 • Sekcja Fitochemii i Farmakognozji
 • Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin
 • Sekcja Genetyki Roślin
 • Sekcja Łąkarstwa
 • Sekcja Ochrony Przyrody
 • Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego
 • Sekcja Produkcji Roślinnej

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie działające przy Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym, zrzesza studentów z różnych wydziałów UR oraz z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR. Do współpracy zapraszamy również studentów z innych uczelni.

Wyniki badań prowadzonych przez członków Koła są referowane na Wydziałowej Sesji Kół Naukowych odbywającej się co roku wiosną. W ramach sesji organizowany jest konkurs referatów, a najlepsze pod względem naukowym prace są przedstawiane na sesji ogólnouczelnianej. Oprócz działalności naukowej, studenci angażują się również w działalność promocyjno-popularyzatorską realizowaną przez Uniwersytet Rolniczy (m.in. udział w krakowskim Festiwalu Nauki, Ogólnouczelnianym Dniu Otwartym Kół Naukowych czy też w Dniu Otwartym Uniwersytetu Rolniczego).


Kontakt:

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych
dr inż. Paweł Zadrożny, prof. URK
e-mail: pawel.zadrozny@urk.edu.pl , tel. 12 662 43 04

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. URK
e-mail: piotr.kacorzyk@urk.edu.pl, tel. +48 12 662 43 60

Koło Naukowe Rolników
dr inż. dr inż. Dorota Gala-Czekaj prof. URK      
e-mail: dorota.gala@urk.edu.pl

 • Sekcja Agroekologii - dr inż. Dorota Gala-Czekaj,
 • Sekcja Chemii Środowiska - dr hab. inż. Agnieszka Baran, prof. URK
 • Sekcja Fitochemii i Farmakognozji - dr hab. inż. Renata Bączek-Kwinta, prof. URK
 • Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin - dr hab. inż. Renata Bączek-Kwinta, prof. URK 
 • Sekcja Genetyki Roślin - dr hab. inż. Magdalena Simlat, prof. URK
 • Sekcja Łąkarstwa - dr hab. inż. Adam Radkowski, prof. URK
 • Sekcja Ochrony Przyrody - dr inż. Paweł Nicia, prof. URK
 • Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego - dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk, prof. URK
 • Sekcja Produkcji Roślinnej - dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra prof. URK

 

Koło Naukowe Ekonomistów
dr Barbara Kiełbasa
e-mail: barbara.kielbasa@urk.edu.pl, tel. +48 12 662 44 04

 • Sekcja Dokumentacji Fotograficznej Obszarów Wiejskich - dr inż. Mariusz Dacko, prof. URK
 • Sekcja Ekonomiki Rolnictwa - mgr Justyna Barczyk-Ciuła
 • Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości - dr inż. Marcin Kopyra / dr Justyna Pijanowska

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK