Sekcja Genetyki Roślin

Koło Naukowe Rolników Sekcja Genetyki Roślin


Opiekun:
dr hab. inż. Magdalena Simlat, prof. URK
Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
e-mail: magdalena.simlat@urk.edu.pl


Tematyka badań:
Sekcja prowadzi badania w trzech obszarach tematycznych:

  • biologia nasion ze szczególnym uwzględnieniem podstaw molekularnych spoczynku/kiełkowania;
  • biologia kwitnienia roślin zbożowych ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS);
  • wpływ bakterii endofitycznych na kiełkowanie i rozwój roślin.

Osiągnięcia:

I miejsce na Sesji Kół Naukowych Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, 2016r., inż. Ewa Ćwik: Wpływ melatoniny na wzrost roślin Stevia rebaudiana Bertoni w warunkach stresu chłodu
I miejsce na Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 2016r., inż. Ewa Ćwik: Wpływ melatoniny na wzrost roślin Stevia rebaudiana Bertoni w warunkach stresu chłodu
II miejsce na Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 2022r., inż. Natalia Stechnij: Izolacja RNA z roślinnych kultur in vitro Stevia rebaudiana Bertoni
III miejsce na VIII Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, 2022r., Alicja Matera: Wpływ bakterii endofitycznej na kiełkowanie i rozwój siewek marchwi (Daucus carota L.) w warunkach stresu solnego

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK