DziekanatDziekanat Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

 

Prodziekani ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunki:

Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka,
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska:


dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK
 

Ekonomia i Zarządzanie:

dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. URK
Dyżur pok. 123
piątek w godz.: 13.00 - 15.00


Kierownik Dziekanatu

mgr Beata Grzybek
e-mail: wrol@urk.edu.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek
dyżur: poniedziałek w godz. 11:00-12:00, pok. 235
w czasie pandemii proszę wcześniej o kontakt email: dariusz.ropek@urk.edu.pl


STUDIA STACJONARNE

Godziny otwarcia dziekanatu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:00
środa dziekanat nieczynny


Rolnictwo, 
Biogospodarka,
Zarządzanie,
Ochrona Środowiska
Małgorzata Suchecka
tel.: 12 662 48 71
e-mail: m.suchecka@urk.edu.pl
pok. 224

Ekonomia I stopień
mgr Anna Samek-Bugno
tel.: 12 662 48 70
e-mail: anna.samek-bugno@urk.edu.pl
pok. 224

Ekonomia II stopień
mgr inż Katarzyna Ujma
tel.: 12 662 48 68
e-mail: katarzyna.ujma@urk.edu.pl
pok. 223

 

 

 


STUDIA NIESTACJONARNE

Godziny otwarcia dziekanatu:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 10:00-13:00
środa dziekanat nieczynny
piątek w godz.: 10:00-15:00.
oraz dyżury w wyznaczone soboty w godz.: 9:00-13:00
Lista osób pełniących dyżury dostępna TUTAJ


Rolnictwo,
Biogospodarka,
Ochrona Środowiska,
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska,
Zarządzanie,
Ekonomia
mgr. inż. Agnieszka Spyt
tel.: 12 662 48 69
e-mail: agnieszka.spyt@urk.edu.pl
pok. 223

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE (STUDY IN ENGLISH)

Open hours for students:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 10 AM - 1 PM
Wednesday: closed


Agriculture, Soil Science
mgr inż. Agnieszka Spyt
tel.: 12 662 48 69
e-mail: agnieszka.spyt@urk.edu.pl
room 223

Koordynator USOS

mgr inż. Katarzyna Ujma
tel.: 12 662 48 68
e-mail: katarzyna.ujma@urk.edu.pl
pokój 223


REZERWACJA SAL WYKŁADOWYCH

(poniedziałek-piątek)

inż. Andrzej Miłek
tel.: 12 662 43 27
e-mail: andrzej.milek@urk.edu.pl
pokój 218


(sobota-niedziela)

mgr inż. Anna Samek-Bugno
tel.: 12 662 48 70
e-mail: anna.samek-bugno@urk.edu.pl
pokój 224


Sprawy dot. Studium Języków Obcych (REJESTRACJA NA ZAJĘCIA)

dr inż. Karol Król, prof. URK
tel.: 12 662 40 16
e-mail: karol.krol@urk.edu.pl


Sprawy dot. Studium Wychowania Fizycznego (REJESTRACJA NA ZAJĘCIA)

mgr Janusz Waligóra
tel.: 12 662 41 38
e-mail: wf.rej@urk.edu.pl


Sprawy socjalne
Biuro Pomocy Materialnej

kierownik biura:
pok. 21:
mgr Piotr Gibas - tel. 12 662 4276; e-mail: piotr.gibas@urk.edu.pl

sprawy dotyczące pomocy materialnej:
pok. 42:
mgr inż. Anna Konik - tel. 12 662 4859; e-mail: anna.konik@urk.edu.pl
mgr Sylwia Potocka - tel. 12 662 4858; e-mail: sylwia.potocka@urk.edu.pl
mgr Dominika Sekuła - tel. 12 662 4857; e-mail: dominika.sekula@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK