DziekanatDziekanat Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

 

Prodziekani ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunki:

Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka,
Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska:


dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK
W okresie od 22 kwietnia do 22 maja konsultacje tylko mailowo lub przez USOS. W ważnych sprawach administracyjnych należy kontaktować się z prodziekanem A.Krasnodębskim

 

Ekonomia i Zarządzanie:

dr hab.inż. Andrzej Krasnodębski, prof. URK
Dyżur pok. 123
piątek w godz.: 13.00 - 15.00


Kierownik Dziekanatu

mgr Beata Grzybek
e-mail: wrol@urk.edu.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek
dyżur: poniedziałek w godz. 11:00-12:00, pok. 235
w czasie pandemii proszę wcześniej o kontakt email: dariusz.ropek[a]urk.edu.pl


Studia stacjonarne

Pok. 224
Godziny otwarcia dziekanatu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:00
środa dziekanat nieczynny

Rolnictwo,  Biogospodarka, Zarządzanie
Małgorzata Suchecka
tel.: 12 662 48 71
e-mail: m.suchecka[a]urk.edu.pl
 
Ochrona Środowiska i Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska
mgr inż. Anna Ślizowska
tel.: 12 662 48 72
e-mail: anna.slizowska@urk.edu.pl
 
Ekonomia studia I stopnia
mgr Iwona Solak
tel.: 12 662 48 70
e-mail: i.solak@urk.edu.pl
 
Ekonomia studia II stopnia
mgr inż Justyna Chrobak
tel.: 12 662 48 69
e-mail: j.chrobak@urk.edu.pl

Studia niestacjonarne

Pok. 223
Godziny otwarcia dziekanatu:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 10:00-13:00
środa dziekanat nieczynny
piątek w godz.: 10:00-15:00. w okresie wakacyjnym 10:00-14:00
oraz dyżury w wyznaczone soboty w godz.: 9:00-13:00
Lista osób pełniących dyżury dostępna TUTAJ

Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska, Ekonomia, Zarządzanie
mgr inż. Justyna Chrobak
tel.: 12 662 48 69
e-mail: j.chrobak@urk.edu.pl

Koordynator USOS

Pok. 223
tel.: 12 662 48 68
mgr inż. Katarzyna Ujma
e-mail: katarzyna.ujma@urk.edu.pl


Sprawy socjalne

LINK

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK