Opłaty

Duplikat legitymacji studenckiej - 33 zł
Wpłaty należy dokonać na numer konta: 39 1060 0135 1100 0009 9990 0102

Warunki odpłatności

Studenci WRE!!! Zmiana warunków anulowania/umarzania odpłatności za usługi edukacyjne!

W zawiązku ze zmianą warunków odpłatności za studia, w tym zasad umarzania należności proszę przeczytać stosowną informację na tablicach ogłoszeniowych przed dziekanatem lub skorzystać z internetu.

Student po wypełnieniu załącznika 2 składa go w dziekanacie, dokumentacja jest przekazywana do Rektora po zaopiniowaniu przez Dziekana.

Prof. dr hab. Bogdan Kulig
Prodziekan

Opłata semestralna za studia niestacjonarne I i II stopnia oraz odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Studia w języku polskim prowadzone przez jednostki podstawowe Uczelni
 1. Opłata za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych I stopnia

  Wydział

  Kierunek studiów

  Opłata za jeden semestr studiów [zł/semestr]

  I semestr

  następne semestry

  Rolniczo-Ekonomiczny

  Rolnictwo

  2000

  1800

  Ochrona Środowiska

  Biogospodarka

  Jakość i bezpieczeństwo środowiska

  Zarządzanie

  1800

  1600

  Ekonomia


 1. Kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych II stopnia

  Wydział

  Kierunek studiów

  Opłata za jeden semestr studiów [zł/semestr]

  I semestr

  następne semestry

  Rolniczo-Ekonomiczny

  Rolnictwo

  2000

  1800

  Ochrona Środowiska

  Biogospodarka

  Jakość i bezpieczeństwo środowiska

  Ekonomia

  1800

  1600


 1. Opłaty za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

  Wydział

  Kierunek studiów

  Opłata za jeden semestr studiów [euro/semestr]

  I rok

  następne lata

  Rolniczo-Ekonomiczny

  Rolnictwo

  550

  550

  Ochrona Środowiska

  Biogospodarka

  Jakość i bezpieczeństwo środowiska

  Zarządzanie

  Ekonomia

 1. Opłaty za kształcenie cudzoziemców na warunkach odpłatności, na kierunkach prowadzonych w języku polskim, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia

  Wydział

  Kierunek studiów

  Opłata za jeden semestr studiów [euro/semestr]

  I rok

  następne lata

  Rolniczo-Ekonomiczny

  Rolnictwo

  550

  550

  Ochrona Środowiska

  Biogospodarka

  Jakość i bezpieczeństwo środowiska

  Ekonomia

Więcej informacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR