Zaproszenie

Szanowni Państwo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi badania i studia na kierunkach i specjalnościach obejmujących szerokie spektrum nauk przyrodniczych i społecznych. Są to kierunki: Rolnictwo, Biogospodarka, Ochrona Środowiska, Jakość i bezpieczeństwo środowiska, Zarządzanie oraz Ekonomia. Zakres powyższych kierunków stwarza studentom zdobycie zarówno uniwersalnej jak i szczegółowej wiedzy oraz samorealizacji naukowej.

Wydział posiada doświadczoną kadrą naukowo-dydaktyczną oraz dysponuje bazą dydaktyczną, co daje gwarancję uzyskania solidnego wykształcenia w renomowanej Uczelni.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży zamierzającej podjąć studia wyższe zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy o charakterze informacyjno-dydaktycznym.

Pracownicy naukowi naszego Wydziału chętnie spotkają się z młodzieżą i gronem pedagogicznym celem przedstawienia różnorodnej tematyki dotyczącej nauk przyrodniczych i społecznych.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wykładach oraz warsztatach prowadzonych w laboratoriach wydziałowych. Wykaz tematyki wykładowej oraz warsztatowej znajduje się w zakładce Wykłady i warsztaty.

Jednocześnie informujemy, że w miarę możliwości gotowi jesteśmy zrealizować także Państwa propozycje tematyczne oraz wyjazdy nauczycieli akademickich na zajęcia do Państwa szkół.

Nasza inicjatywa zmierza do przedstawianie perspektywy zawodowych i intelektualnych potencjalnym kandydatom na studia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Z poważaniem
Dziekan
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Prof. dr hab. Bogdan Kulig

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK