Prowadzone projekty

Wykaz projektów NCN realizowanych na Wydziale Rolniczo Ekonomicznym.

 

KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN


nr / typ projektu:  

2017/25/B/NZ9/00148/Opus 13

temat:  

Badanie mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych i aborcji kwiatów jako przyczyny słabego zawiązywania nasion gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)

kierownik:  

prof. dr hab. Agnieszka Płażek

termin realizacji:  

2018.02.09 – 2021.02.08


nr / typ projektu:  

1102 / SONATA

temat:  

Rola suszy fizjologicznej indukowanej nadmiarem wody w glebie w procesie hartowania roślin na mróz

kierownik:  

dr inż. Barbara Jurczyk

termin realizacji:  

2015.01.22 - 2018.01.21


nr / typ projektu:  

1106 / SONATA

temat:  

Identyfikacja podłoża genetycznego tolerancji rozhartowywania u jęczmienia ozimego

kierownik:  

dr inż. Magdalena Wójcik-Jagła

termin realizacji:  

2017.03.06 - 2020.03.05


 

KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ


nr / typ projektu:  

1103 / PRELUDIUM

temat:  

Badania nad opracowaniem modelu przemian biowęgla w glebie na podstawie parametrów ilościowych i jakościowych związków próchniczych

kierownik:  

mgr inż. Monika Mierzwa-Hersztek

termin realizacji:  

2016.04.06 - 2019.04.05


nr / typ projektu:  

1105 / OPUS

temat:  

Ocena wpływu materii organicznej osadów dennych na biodostępność i toksyczność związków chemicznych

kierownik:  

dr inż. Agnieszka Baran

termin realizacji:  

2017.02.24 - 2020.02.23


 

ZAKŁAD EKONOMIKI i ORGANIZACJI ROLNICTWA


nr / typ projektu:  

1104 / SONATA

temat:  

Rolnictwo miejskie jako wyzwanie zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitarnych w Polsce - aspekty ekonomiczno-społeczne, środowiskowe i planistyczne

kierownik:  

dr inż. Wojciech Jakub Sroka

termin realizacji:  

2017.02.21 - 2020.02.20


 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK