Projekty zrealizowane

Projekty finansowane przez MRiRW i Narodowe Centrum Nauki:


Badania współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:


Projekt Food Quality and Consumer Studies

Nazwa projektu: FOOD QUALITY AND CONSUMER STUDIES
Typ projektu: Erasmus+, KA2 Partnerstwo Strategiczne
Numer projektu: 2014-1-SK01-KA203-000464
Akronim projektu: FOODCOST
Czas trwania projektu: 2014-2017
Koordynator projektu: Slovak University of Agriculture in Nitra

 

Projekt FOOD QUALITY AND CONSUMER STUDIES realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum złożone z partnerów z krajów Unii Europejskiej.
Ze strony Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie w projekcie bierze udział Instytut Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego - osoby koordynujące projekt: dr inż Renata Matysik-Pejas, dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski

Celem projektu jest modernizacja i poprawa jakości kształcenia uniwersyteckiego w dziedzinie nauk o żywności, marketingu żywności i badań konsumenckich.
Efektem projektu będą nowe metody i narzędzia dydaktyczne w postaci książek, uzupełnionych prezentacjami na DVD oraz wideo. Zostaną one wykorzystane przy realizacji pilotażowego programu zintegrowanego kształcenia studentów (blended learning) w dwóch modułach internetowych i szkołach letnich. Następnie materiał dydaktyczny będzie dostępny dla wykładowców partnerskich uczelni.

Partnerzy projektu:
  1. Slovak University of Agriculture in Nitra, Trieda A. Hlinku 2, 949 01 Nitra, Slovak Republic
  2. Aarhus University, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Denmark
  3. Integar Institut für Technologien im Gartenbau GmbH, Schlüterstr. 29, 01277 Dresden, Germany
  4. Noldus Information Technology, Nieuwe Kanaal 5, 6709 PA Wageningen, Netherlands
  5. Poznan University of Economics, Al. Niepodleglosci 10, 61-875 Poznan, Poland
  6. Tomas Batas University Zlin, Nam. T.G. Masaryka 5555, 76001 Zlin, Czech Republic
  7. Universidad Miguel Hernández de Elche, Avenida de la Universidad, 03202 Elche, Spain
  8. University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
  9. The University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Gregor-Mendel-Straße 33 1180 Vienna, Austria

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK