Współpraca

Współpraca stymuluje rozwój metod badawczych oraz rozszerza dostęp do unikalnej aparatury. Współpraca z praktyką stanowi pożądany kierunek działania, bowiem pozwala weryfikować w praktyce uzyskane wyniki, jak też może być stać źródłem pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Wydział współpracuje z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Arcelor Mittel – Kraków
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Odmian z siedzibą w Węgrzcach
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie i Radomiu
 • Elektrownia Połaniec spółka Akcyjna – Grupa GSF SUEZ Energia Polska
 • Erg Bieruń-Folie sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu
 • Fabryka Papieru i Tektury „Beskidy” w Wadowicach
 • Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
 • Gospodarstwo Rolne Kazimierz Pieroń, Olesno
 • Hary i Janson, spółka jawna K. Janson-Włoch z siedzibą w Gliwicach
 • Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie
 • Izba Rolnicza: Małopolska, Śląska, Świętokrzyska
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, Piotr Wolański APK Dachy Zielone, Kraków
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
 • Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego
 • Ogród Botaniczny UJ
 • Ojcowski Park Narodowy
 • Ośrodek Doradztwa Rolniczego: w Karniowicach, Częstochowie, Boguchwale i w Modliszewicach
 • Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
 • Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
 • Politechnika Łódzka, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej BIO-GEN Namysłów
 • SGGW w Warszawie, Wydział Biologii i Rolnictwa, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
 • Zakład Mikrobiologii
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Botaniki, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
 • Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 30-134 Kraków, ul. Kołowa 3 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK