Stacje badawcze

 

Stacja Doświadczalna Katedry Agroekologii i Produkcji Roślinnej w Prusach

W 1955 r. Uczelnia przejęła gospodarstwo w Prusach koło Krakowa, które do 1994 funkcjonowało jako Rolniczy Zakład Doświadczalny, gospodarując na powierzchni 112 ha. Od 1994 r. gospodarstwo to funkcjonowało w strukturach Stacji Doświadczalnej Katedry/Zakładu Szczegółowej Uprawy Roślin. Kierownikiem Stacji był kierownik Katedry/Zakładu.

Taka sytuacja istniała do 2010 roku, w którym powołano Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne (ZR 33/2010) z siedzibą w Prusach, gospodarujące na polach zlokalizowanych w Prusach, Mydlnikach i Garlicy Murowanej nie wykorzystywanych przez katedralne i wydziałowe stacje doświadczalne.

Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej posiada wydzieloną Stację Doświadczalną z polem o powierzchni 12,6 ha do prowadzenia doświadczeń ścisłych oraz odpowiednią infrastrukturę badawczą (pomieszczenia, ciągniki, kombajny poletkowe, urządzenia i maszyny rolnicze). Corocznie prowadzone są doświadczenia obejmujące doskonalenie technologii uprawy roślin rolniczych i ocenę odmian (m.in. w ramach PDOiR), obejmujące łącznie ponad 1500 poletek doświadczalnych.

Pracownicy prowadzą badania w SD Prusy oraz własnej Stacji Doświadczalnej w Krynicy (Czarny Potok).

 


 

Stacja Doświadczalna w Mydlnikach-Krakowie

Adres: ul. Balicka 253, 30-149 Kraków

W Stacji prowadzone są wieloletnie doświadczenia płodozmianowe. Stacja posiada laboratorium polowe oraz zaplecze garażowe i park maszynowy, m.in. kombajn poletkowy (Seedmaster firmy Wintersteiger), 2 ciągniki, siewnik precyzyjny (firmy Hege), głębosz jednoskibowy, kultywator podorywkowy, opryskiwacze (w tym 1 precyzyjny z regulacją parametrów oprysku) oraz zestaw narzędzi do uprawy, pielęgnacji i zbioru roślin.

 


 

Górska Stacja Doświadczalna w Czyrnej Niżnej k. Krynicy

Adres: Czyrna Niżna 30, 33-380 Krynica Zdrój, pow. Nowy Sącz

Stację założono w 1981 r. w zachodniej części Beskidu Niskiego, w odległości ok. 8 km od Krynicy. Pole doświadczalne jest o nachyleniu od 11,6 do 16,6%, pomiędzy warstwicami 530-570 m n.p.m. Na terenie Stacji znajdują się pomieszczenia socjalne, laboratorium polowe oraz garaże na maszyny i narzędzia. Stacja dysponuje ciągnikiem, narzędziami przystosowanymi do uprawy roli w terenach górskich oraz przyrządami do badań erozyjnych. Realizowana obecnie tematyka badawcza obejmuje plonowanie mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych uprawianych w ogniwie płodozmianowym w zależności od położenia na stoku oraz systemu rolniczego.

 


 

Stacja Doświadczalna w Czarnym Potoku

Adres: Czarny Potok 71, 33-380 Krynica

Na terenie Stacji Doświadczalnej znajduje się stacja meteorologiczna, laboratorium polowe, sprzęt i narzędzia do obsługi doświadczeń polowych oraz wykonywania podstawowych zabiegów pratotechnicznych. W Stacji Doświadczalnej na wyznaczonych stałych powierzchniach doświadczalnych ocenia się wzrost i rozwój traw, plonowanie, a także prowadzi się badania fitosocjologiczne oraz fitochemiczne. W Stacji odbywają się ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe i dyplomowe oraz realizowane są projekty badawcze: EKOPIÓRO „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór” i Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, „Wspólne działania na rzecz przywrócenia i utrzymania różnorodności biologicznej karpackich ekosystemów górskich”.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK