Stacje badawcze

Stacja Doświadczalna IPR w Prusach

W 1955 r. Uczelnia przejęła gospodarstwo w Prusach koło Krakowa, które do 1994 funkcjonowało jako Rolniczy Zakład Doświadczalny, gospodarując na powierzchni 112 ha. Od 1994 r. gospodarstwo to funkcjonowało w strukturach Stacji Doświadczalnej Katedry/Zakładu Szczegółowej Uprawy Roślin. Kierownikiem Stacji był kierownik Katedry/Zakładu.

Taka sytuacja istniała do 2010 roku, w którym powołano Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne (ZR 33/2010) z siedzibą w Prusach, gospodarujące na polach zlokalizowanych w Prusach, Mydlnikach i Garlicy Murowanej nie wykorzystywanych przez katedralne i wydziałowe stacje doświadczalne.

Instytut Produkcji Roślinnej – Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin posiada wydzieloną Stację Doświadczalną z polem o powierzchni 12,6 ha do prowadzenia doświadczeń ścisłych oraz odpowiednią infrastrukturę badawczą (pomieszczenia, ciągniki, kombajny poletkowe, urządzenia i maszyny rolnicze). Corocznie prowadzone są doświadczenia obejmujące doskonalenie technologii uprawy roślin rolniczych i ocenę odmian (m.in. w ramach PDOiR), obejmujące łącznie ponad 1500 poletek doświadczalnych.

Pracownicy Zakład Łąkarstwa prowadzą badania w SD Prusy oraz własnej Stacji Doświadczalnej w Krynicy (Czarny Potok).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR