Kierunki studiów

Rekrutacja 2019/2020

tel.: 12 662 43 34, e-mail: rekrutacja.wre@ur.krakow.pl

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

zaprasza na kierunki:


AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
W JĘZYKU ANGIELKIM NA KIERUKI:

•    Agriculture,
•    Environmental protection

Rejestracja w ERK od 1 lipca 2019 do 30 stycznia 2020 r. Studia rozpoczną się w semestrze letnim 2019/20 i trwać będą 4 semestry. Przyjmowani są absolwenci po studiach inżynierskich i licencjackich.

Strona internetowa: https://rekrutacja.urk.edu.pl/index/site/3292


•    Nabór na kierunek Ochrona środowiska oraz Biogospodarka – studia drugiego stopnia rozpocznie się w styczniu 2020 roku - studia rozpoczną się w semestrze letnim.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR