Kierunki studiów

Rekrutacja 2018/2019

 

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

tel.: 12 662 43 34, e-mail: rekrutacja.wre@ur.krakow.pl

zaprasza na kierunki:


Aktualności

Informujemy, iż na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym trwa nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II (drugiego) stopnia na kierunkach: Rolnictwo, Ochrona środowiska, Biogospodarka, Jakość i bezpieczeństwo środowiska.

Osoby zainteresowane procesem rekrutacji proszone są o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w zakładce ”Rekrutacja krok po kroku” oraz TERMINAMI NABORÓW zamieszczonymi poniżej.

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II (drugiego) STOPNIA

 

Nabór na kierunki: Biogospodarka, Jakość i bezpieczeństwo środowiska, Ochrona środowiska, Rolnictwo.

 

·       Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie ERK: od 25 lutego do 1 marca 2019 r.

·       Ogłoszenie wyników – do 3 marca 2019 r.

·       Przyjmowanie dokumentów: 4, 5, 6 marca 2019 r. w godz. 10.00-14.00. Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w zakładce Dokumenty.

 

Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, w pokoju 235 (Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; 2 piętro). Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce Regulamin rekrutacji, a zasady dokonywania opłat w zakładce Opłaty.

 

Dostarczenie kompletu dokumentów wyłącznie osobiście lub poprzez pełnomocnika.

 

 

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE II (drugiego) STOPNIA

 

Nabór na kierunki: Biogospodarka, Jakość i bezpieczeństwo środowiska, Ochrona środowiska, Rolnictwo.

 

·       Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie ERK: od 25 lutego do 5 marca 2019 r.

·       Ogłoszenie wyników – do 6 marca 2019 r.

·       Przyjmowanie dokumentów: 7, 8 marca 2019 r. w godz. 10.00-14.00. Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w zakładce Dokumenty.

 

Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, w pokoju 235 (Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; 2 piętro). Listę niezbędnych dokumentów można znaleźć w zakładce Regulamin rekrutacji, a zasady dokonywania opłat w zakładce Opłaty.

 

Dostarczenie kompletu dokumentów wyłącznie osobiście lub poprzez pełnomocnika.

 

UWAGA!

Kandydat na studia II stopnia na kierunku pokrewnym, jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca przed zakończeniem rekrutacji, do złożenia wniosku do Dziekana wydziału o stwierdzenie zgodności efektów kształcenia dla wskazanych kierunków studiów I stopnia.

Do wniosku kandydat dołącza:

1) kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, a jeżeli takich dokumentów nie posiada - zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego i kartę przebiegu studiów;

2) potwierdzony przez dziekanat opis kształcenia właściwych dla ukończonego kierunku studiów I stopnia, o ile nie zostały określone w suplemencie;

3) potwierdzone przez dziekana odpisy kart przedmiotów, określające efekty kształcenia realizowane w ramach tych przedmiotów.

Opinia Dziekana wydziału przyjmującego stanowi załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR