Kierunki studiów

Rekrutacja 2023/2024
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl

nr tel.12 662 43 34,512 601 346

 

Zapraszamy do rekrutacji na kierunki:

 


Aktualności

 Rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpoczyna się 1 czerwca 2023 r.  

Informator dla kandydatów na studia dostępny jest on-line.

 Informujemy, że na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym zostanie uruchomiony nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:

rolnictwo

ochrona środowiska

 biogospodarka

jakość i bezpieczeństwo środowiska

ekonomia

zarządzanie


  Osoby zainteresowane procesem rekrutacji proszone są o śledzenie informacji dotyczących terminów rekrutacji w zakładce Terminy rekrutacji 
oraz na stronach Uczelni (studia w języku polskim:
https://rekrutacja.urk.edu.pl/, study in English: https://en.urk.edu.pl/).

 

 

UWAGA!
Kandydat na studia II stopnia na kierunku pokrewnym, jest zobowiązany w terminie jednego miesiąca przed zakończeniem rekrutacji, do złożenia wniosku do Dziekana wydziału o stwierdzenie zgodności efektów kształcenia dla wskazanych kierunków studiów I stopnia.

Do wniosku kandydat dołącza: 

 1. kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, a jeżeli takich dokumentów nie posiada - zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego i kartę przebiegu studiów;
 2. potwierdzony przez dziekanat opis kształcenia właściwych dla ukończonego kierunku studiów I stopnia, o ile nie zostały określone w suplemencie;
 3. potwierdzone przez dziekana odpisy kart przedmiotów, określające efekty kształcenia realizowane w ramach tych przedmiotów.

 

Opinia Dziekana wydziału przyjmującego stanowi załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej.

 

STUDY IN ENGLISH 

For winter semester 2022/2023 we offer following fields of studies in English:

 • Agriculture - undergraduate (7 semesters)
 • Agriculture - postgraduate (3 semesters)
 • Environmental Protection - postgraduate (3 semesters)

More informations: https://wre.urk.edu.pl/index/site/7350

and
https://rekrutacja.urk.edu.pl/index/site/3299

More information regarding tuition fees:
https://studyinenglish.urk.edu.pl/index/site/4188
https://studyinenglish.urk.edu.pl/index/site/4191

 Kontakt:
Dziekanat Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
mgr inż. Anna Ślizowska
e-mail:
anna.slizowska@urk.edu.pl
tel. +48 12 662 48 72


 STUDY IN POLISH FOR FOREIGNERS / STUDIA W JĘZYKU POLSKIM DLA CUDZOZIEMCÓW

 

For winter semester 2022/2023 we offer following fields of studies in Polish: 

 • Agriculture - undergraduate (7 semesters)
 • Agriculture - postgraduate (3 semesters)
 • Bioeconomy – undergraduate (7 semestres)
 • Environmental Protection - undergraduate (7 semesters)
 • Quality and Safety of the Environment - postgraduate (4 semesters)
 • Management - undergraduate (6 semesters)
 • Economics - undergraduate (6 semesters)
 • Economics - postgraduate (4 semesters)

More informations:
https://rekrutacja.urk.edu.pl/index/site/3299

More information regarding tuition fees:
https://rekrutacja.urk.edu.pl/index/site/3299
https://rekrutacja.urk.edu.pl/index/site/3298

 Kontakt:
Dziekanat Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
mgr inż. Anna Ślizowska
e-mail:
anna.slizowska@urk.edu.pl
tel. +48 12 662 48 72

 

 

Studia podyplomowe
od roku akademickiego 2021/2022 rekrutacja na wszystkie rodzaje SP odbywa się poprzez elektroniczną rejestrację TUTAJ

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK