Zespół Rekrutacyjny Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Zespół Rekrutacyjny Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
pokój 235

 

Z pytaniami dotyczącymi rekrutacji prosimy zwracać się za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl, systemu IRK lub pod nr tel.: 12 662 43 34.

 

Skład Zespołu Rekrutacyjnego dla kierunków: rolnictwo, ochrona środowiska, biogospodarka, jakość i bezpieczeństwo środowiska, na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne:

 

 • Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego WR-E: Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego - dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR
 • Koordynator IRK: dr Joanna Szarek
 • Sekretarz Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Andrzej Zieliński
 • Członkowie Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Dorota Gala-Czekaj, dr inż. Tomasz Wójtowicz

 

Skład Zespołu Rekrutacyjnego dla kierunków: zarządzanie i ekonomia, na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne:

 

 • Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego WR-E: Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego - dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR
 • Koordynator IRK: dr Joanna Szarek
 • Sekretarz Zespołu Rekrutacyjnego: dr Justyna Pijanowska
 • Członkowie Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Marcin Kopyra, mgr Piotr Rachwał

 Skład Zespołu Rekrutacyjnego dla kierunków: rolnictwo, ochrona środowiska, biogospodarka, jakość i bezpieczeństwo środowiska, na rok akademicki 2021/2022 na studia niestacjonarne:

 

 • Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego WR-E: Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego - dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR
 • Koordynator IRK: dr Joanna Szarek
 • Sekretarz Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Tomasz Wójtowicz
 • Członkowie Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Dorota Gala-Czekaj, dr inż. Andrzej Zieliński

 

Skład Zespołu Rekrutacyjnego dla kierunków: zarządzanie i ekonomia, na rok akademicki 2021/2022 na studia niestacjonarne:

 

 • Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego WR-E: Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego - dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR
 • Koordynator IRK: dr Joanna Szarek
 • Sekretarz Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Marcin Kopyra
 • Członkowie Zespołu Rekrutacyjnego: dr Justyna Pijanowska, mgr Piotr Rachwał

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR