Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Biuro Rekrutacji Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 34, e-mail: rekrutacja.wre@ur.krakow.pl

pokój: 235 (II piętro)

Godziny pracy:

od poniedziałku, do piątku w godz. 10.00 - 14.00


Skład osobowy Komisji dla kierunków: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i bezpieczeństwo środowiska, na rok akademicki 2017/2018 na studia stacjonarne i niestacjonarne:

 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

Sekretarz koordynator:

Dr Barbara Kiełbasa

Zastępca przewodniczącego:

Prof. dr hab. Bogdan Kulig

Sekretarze:

Dr  Magdalena Bacior
Dr inż. Agnieszka Klimek-Kopyra
Dr inż. Andrzej Zieliński

 

Skład osobowy Komisji dla kierunków: Zarządzanie i Ekonomia na rok akademicki 2018/2019 studia stacjonarne i niestacjonarne:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

Sekretarz koordynator:

Dr Barbara Kiełbasa

Zastępca przewodniczącego:

Dr hab. Andrzej Krasnodębski

Sekretarze:

Dr Justyna Pijanowska
mgr inż. Piotr Rachwał
mgr inż. Joanna Szarek

 

Informacje bieżące o studiach na kierunkach: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka, Jakość i bezpieczeństwo środowiska, Ekonomia, Zarządzanie można uzyskać także w dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, II piętro, pok. 223 i 224 lub telefonicznie: 12 662 43 32 (studia stacjonarne), 12 662 44 23 (studia niestacjonarne).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR