Zespół Rekrutacyjny Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
aleja Mickiewicza 21
31-120 Kraków
Pokój 235
nr tel. 12 662 43 34
e-mail: rekrutacja.wre@ur.krakow.pl
godziny pracy: 9.00 – 13.00

Skład Zespołu Rekrutacyjnego dla kierunków: rolnictwo, ochrona środowiska, biogospodarka, jakość i bezpieczeństwo środowiska, na rok akademicki 2022/2023 na studia stacjonarne:

 • Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego WR-E: Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego - dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR
 • Koordynator IRK: dr Joanna Szarek-Orlecka
 • Sekretarz Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Andrzej Zieliński
 • Członkowie Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Monika Szklarska-Łukasik, dr inż. Monika Komorowska

Skład Zespołu Rekrutacyjnego dla kierunków: zarządzanie i ekonomia, na rok akademicki 2022/2023 na studia stacjonarne:

 • Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego WR-E: Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego - dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR
 • Koordynator IRK: dr Joanna Szarek-Orlecka
 • Sekretarz Zespołu Rekrutacyjnego: dr Beata Pater
 • Członkowie Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Marcin Kopyra, dr Justyna Barczyk-Ciuła

Skład Zespołu Rekrutacyjnego dla kierunków: rolnictwo, ochrona środowiska, biogospodarka, jakość i bezpieczeństwo środowiska, na rok akademicki 2022/2023 na studia niestacjonarne:

 • Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego WR-E: Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego - dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR
 • Koordynator IRK: dr Joanna Szarek-Orlecka
 • Sekretarz Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Monika Komorowska
 • Członkowie Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Monika Szklarska-Łukasik, dr inż. Andrzej Zieliński

Skład Zespołu Rekrutacyjnego dla kierunków: zarządzanie i ekonomia, na rok akademicki 2022/2023 na studia niestacjonarne:

 • Przewodniczący Zespołu Rekrutacyjnego WR-E: Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego - dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. UR
 • Koordynator IRK: dr Joanna Szarek-Orlecka
 • Sekretarz Zespołu Rekrutacyjnego: dr inż. Marcin Kopyra
 • Członkowie Zespołu Rekrutacyjnego: dr Justyna Barczyk-Ciuła, dr Beata Pater
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK