Pozostałe projekty
Tytuł projektu:
 • KIEROWNIK PROJEKTU dr inż. Magdalena Wójcik-Jagła
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 02.01.2021 r.
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 2021 – 2026 (72 miesiące)
 • Więcej informacji
 • NUMER PROJEKTU: POIR.04.01.04-00-0059/17
 • KIEROWNIK PROJEKTU dr hab. inż. Piotr Kacorzyk
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 2018 r.
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 2021 r.
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • NAZWA PROGRAMU: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Lider: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, CEDROB S.A. Zakład Drobiarski Niepołomice, Poltops Spółka z o.o.
 • Więcej informacji
 • NUMER PROJEKTU: UDA-POKL.04.03.00-00-00-165/12-00
 • KIEROWNIK PROJEKTU mgr Magdalena Pardyjak
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2013
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 31.12.2014
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • NAZWA PROGRAMU: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • NUMER PROJEKTU: UDA-POKL 04.01.02-00-228/12-00
 • KIEROWNIK PROJEKTU mgr Anna Liberek
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2012
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 31.12.2015
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • NAZWA PROGRAMU: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • NUMER PROJEKTU: UDA-POKL 04.01.02-00-229/12-00
 • KIEROWNIK PROJEKTU dr Marek Kasprowicz
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 02.07.2012
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 31.10.2015
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • NAZWA PROGRAMU: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • NUMER PROJEKTU: UDA-POKL.08.02.01-12-006/11-00
 • KIEROWNIK PROJEKTU Lider: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2011
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 31.03.2014
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • NAZWA PROGRAMU: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Lider: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • NUMER PROJEKTU: POIG 01.01.02-10-123/09
 • KIEROWNIK PROJEKTU prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 01.05.2009
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 31.12.2014
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Ośrodek Przetwarzania Informacji
 • NAZWA PROGRAMU: Program Operacyny Innowacyjna Gospodarka
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Lider: Politechnika Łódzka, Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • NUMER PROJEKTU: UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-04
 • KIEROWNIK PROJEKTU Renata Bączek Kwinta zad 11, Janusz Kościalniak zad 9 i 12, Marcin Rapacz zad 18
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 31.08.2009
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 31.12.2014
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Ośrodek Przetwarzania Informacji
 • NAZWA PROGRAMU: Program Operacyny Innowacyjna Gospodarka
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Lider: Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu, Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • NUMER PROJEKTU: POIG.01.03.01-00-007/08
 • KIEROWNIK PROJEKTU Prof. dr hab. Piotr Siwek
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 09.2009
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 2014
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Ośrodek Przetwarzania Informacji
 • NAZWA PROGRAMU: Program Operacyny Innowacyjna Gospodarka
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Lider: Politechnika Łódzka, Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • NUMER PROJEKTU: POIG.01.01.02-00-069/09
 • KIEROWNIK PROJEKTU Lider: UJ Prof. dr hab. Stefan Chłopicki; partner UR koordynator zad.30,13 dr Renata B. Kostogrys
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2010
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 30.06.2015
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Ośrodek Przetwarzania Informacji
 • NAZWA PROGRAMU: Program Operacyny Innowacyjna Gospodarka
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Lider: Uniwersytet Jagielloński. Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • NUMER PROJEKTU: WND-POIG.01.03.01-10-115/09
 • KIEROWNIK PROJEKTU prof. dr hab. Sławomir Kurpaska
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 10.04.2010
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 31.08.2015
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Ośrodek Przetwarzania Informacji
 • NAZWA PROGRAMU: Program Operacyny Innowacyjna Gospodarka
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Lider: Instytut Sadownictwa i Kwiacirastwa ze Skierniewic. Partner: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • NUMER PROJEKTU: PBS1/A8/1/2012
 • KIEROWNIK PROJEKTU prof. dr hab. Marcin Rapacz
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2012
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 30.09.2015
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • NAZWA PROGRAMU: Program Badań Stosowanych
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Lider: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, Politechnika Rzeszowsja im. Ignacego Łukasiewicza
 • NUMER PROJEKTU: MRPO.05.01.00-12-042/11-00-XVI/57/FE/12
 • KIEROWNIK PROJEKTU dr inż. Krzysztof Klęczar
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 22.09.2010
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 30.06.2014
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Urząd Marszałkowski
 • NAZWA PROGRAMU: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • NUMER PROJEKTU: 311994
 • KIEROWNIK PROJEKTU dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 01.12.2012
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 30.05.2015
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Komisja Europejska
 • NAZWA PROGRAMU: 7. Program Ramowy
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa, IE-S, WRE, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • NUMER PROJEKTU: Pol-Nor/209947/52/2013
 • KIEROWNIK PROJEKTU dr inż. Ewa Słowik-Opoka
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2014
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 31.12.2015
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • NAZWA PROGRAMU: Polsko-Norweska Wspólpraca Badawcza
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Wydział Leśny, Katedra Inżynierii Leśnej
 • NUMER PROJEKTU: HOR.re.027.9.2017
 • KIEROWNIK PROJEKTU dr hab. inż. Robert Witkowicz
 • DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2017
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU: 15.11.2017
 • INSTYTUCJA FINANSUJĄCA: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • NAZWA PROGRAMU: Badania na rzecz rolnictwa ekologicznego
 • INSTYTUCJA / JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • CEL PROJEKTU: Celem ogólnym badań jest ocena wpływu preparatów biologicznych na: 1. czystość mikrobiologiczną i jakość surowców pochodzących z roślin gryki (kiełki, liście, orzeszki), 2. dynamikę kiełkowania oraz wzrostu i rozwoju roślin, 3. plon nasion i jego elementy składowe oraz 4. poprawę właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych gleby.
 • DATA PUBLIKACJI: 15-11-2017 na stronie http://wre.ur.krakow.pl/projekty-zrealizowane.html. Opublikowane rezultaty będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK