Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości

 


SEKCJA LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kontakt: kne.wre@urk.edu.pl
Opiekun Sekcji: dr inż. Marcin Kopyra, dr Justyna Pijanowska, LL.M.


Skład Sekcji:
Karol Patla – Przewodniczący Koła Naukowego Ekonomistów
Anna Grzyb – zastępca Przewodniczącego
Agata Forgiel - zastępca Przewodniczącego
Antoni Suchanik - zastępca Przewodniczącego
Wiktoria Bochen
Gabriela Boleń
Kacper Cholewiński
Antoni Matula
Agnieszka Śliwa
Manuela Podkulska
Jakub Porwisz
Natalia Piwowar
Oliwia Duda
Piotr Gierula
Weronika Buła
Bartosz Stanisław Kiełek
Hubert Padłowski
Kacper Banaś
Stanisław Błażejczyk

Aktualne zagadnienia badawcze::
Determinanty sukcesu start-upów
Modele biznesowe dla wybranej branży
Funkcjonowanie mikro- i małych przedsiębiorstw,
Kanały i metody sprzedaży produktów rolno-spożywczych (np. e-commerce),
Zrównoważony rozwój, koncepcje green business (sustainable management),
Zarządzanie strategiczne w agrobiznesie,
Efektywność i skuteczność planowania, organizowania i kontrolowania w przedsiębiorstwie.

Publikacje oraz wystąpienia na sesjach kół naukowych i konferencjach:

2023
Anna Grzyb, Wiktoria Bochen, Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym 2023, Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości. Temat wystąpienia: „Wpływ inflacji na sytuację finansową gospodarstw domowych studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa. Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu Wydawnictwa UR, Kraków 2023.

Karol Patla, Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym 2023, Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości. Temat wystąpienia: „Wpływ budowy dróg szybkiego ruchu na przedsiębiorczość - studium A4 oraz DK94”. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK. Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu Wydawnictwa UR, Kraków 2023. I miejsce podczas Wydziałowej Sesji Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym

2022
Anna Grzyb, Wiktoria Bochen, Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym 2023, Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości. Temat wystąpienia: „Wpływ inflacji na sytuację finansową gospodarstw domowych studentów Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa. Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu Wydawnictwa UR, Kraków 2023.

Karol Patla, Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym 2023, Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości. Temat wystąpienia: „Wpływ budowy dróg szybkiego ruchu na przedsiębiorczość - studium A4 oraz DK94”. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK. Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu Wydawnictwa UR, Kraków 2023. I miejsce podczas Wydziałowej Sesji Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym

2021
Marcin Kozak, Jakub Frej, Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości. Temat artykułu: „Identyfikacja wybranych czynników funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw w województwach Polski północno-zachodniej i południowo-wschodniej”. Opiekun naukowy: dr Justyna Pijanowska. Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu Wydawnictwa UR, Kraków 2021.

2019
Marcin Kozak, Jakub Frej, Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości. Temat artykułu oraz prezentacji: „Stan i perspektywy rozwoju rynku e-papierosów w Polsce”. Opiekun naukowy: dr Justyna Pijanowska. Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu Wydawnictwa UR, Kraków 2019.

2018
Karolina Cieślar, IV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości. Temat artykułu: „Własna działalność gospodarcza oczami studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”. Opiekun naukowy: dr Justyna Pijanowska. Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2018.


Inne formy aktywności Członków Koła:

  • Pomoc w organizacji wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W ramach tego wydarzenia co roku na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym odbywają się spotkania, wykłady i warsztaty z tematyki biznesowej i menedżerskiej, koordynowane przez członków Koła Naukowego Ekonomistów Sekcji Laboratorium Przedsiębiorczości
  • Regularne spotkania, wspólne opracowywanie koncepcji badań naukowych i publikacji
  • Wyjazdy studyjne i szkolenia
  • Prowadzenie i popularyzacja badań naukowych.


Koła Nnaukowe

 


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK