Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości

 


SEKCJA LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kontakt: kne.wre@urk.edu.pl
Opiekun Sekcji: dr inż. Marcin Kopyra, dr Justyna Pijanowska, LL.M.


Skład Sekcji:
Agnieszka Śliwa
Manuela Podkulska
Jakub Frej
Marcin Kozak
Jakub Porwisz
Natalia Piwowar
Agata Forgiel
Małgorzata Górka

Przykładowe zagadnienia badawcze:
Funkcjonowanie mikro- i małych przedsiębiorstw,
Funkcjonowanie i zakładanie start-upów,
Nowe metody i formy sprzedaży (np. e-commerce),
Zrównoważony rozwój, koncepcje green business,
Zarządzanie strategiczne w agrobiznesie,
Efektywność i skuteczność planowania, organizowania i kontrolowania w przedsiębiorstwie.

Publikacje oraz wystąpienia na sesjach kół naukowych:

2022
Agnieszka Śliwa, Manuela Podkulska. Temat wystąpienia: „Możliwości rozwoju energii odnawialnej: przykład województwa małopolskiego”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa..

2021
Marcin Kozak, Jakub Frej, Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości. Temat artykułu: „Identyfikacja wybranych czynników funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw w województwach Polski północno-zachodniej i południowo-wschodniej”. Opiekun naukowy: dr Justyna Pijanowska. Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu Wydawnictwa UR, Kraków 2021.

2019
Marcin Kozak, Jakub Frej, Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości. Temat artykułu oraz prezentacji: „Stan i perspektywy rozwoju rynku e-papierosów w Polsce”. Opiekun naukowy: dr Justyna Pijanowska. Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu Wydawnictwa UR, Kraków 2019.

2018
Karolina Cieślar, IV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości. Temat artykułu: „Własna działalność gospodarcza oczami studentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”. Opiekun naukowy: dr Justyna Pijanowska. Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2018.


Inne formy aktywności Członków Koła:

  • Pomoc w organizacji wydarzeń w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W ramach tego wydarzenia co roku na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym odbywają się spotkania, wykłady i warsztaty z tematyki biznesowej i menedżerskiej, koordynowane przez członków Koła Naukowego Ekonomistów Sekcji Laboratorium Przedsiębiorczości
  • Regularne spotkania, wspólne opracowywanie koncepcji badań naukowych i publikacji
  • Wyjazdy studyjne i szkolenia
  • Prowadzenie i popularyzacja badań naukowych.

Aktualnie prowadzone badania:

 


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK