Sekcja Łąkarstwa

 

Opiekunowie sekcji:

   dr inż. Beata Grygierzec,
   dr inż. Adam Radkowski

 

 

Skład sekcji

 1. Koprowski Grzegorz
 2. Piejka Rafał
 3. Petlic Klaudia
 4. Przywora Bartłomiej
 5. Cios Artur
 6. Folek Paweł
 7. Śpiewak Michalina
 8. Hołda Daniel
 9. Tataj Agnieszka
 10. Wojtaszek Iwona

 

 

Realizowane tematy

 • Wpływ użytkowania na różnorodność flory wybranych użytków zielonych
 • Poprawa bioróżnorodności użytków zielonych w oparciu o analizę flory i roślinności
 • Wpływ wypasu i koszenia na różnorodność gatunkową oraz na powstrzymanie gatunków roślin inwazyjnych na użytkach zielonych
 • Wpływ dolistnej aplikacji stymulatorów wzrostu na jakość runi łąkowej
 • Skład chemiczny i wartości pokarmowa zielonki pastwiskowej, siana i kiszonki

 

 

Działalność

W Sekcji Łąkarskiej prowadzone są badania, które dotyczą:

 • dynamiki wzrostu i plonowania traw
 • racjonalizacji nawożenia oraz użytkowania łąk i pastwisk, uwzględniające nawozy nowej generacji zaliczanych do stymulatorów, szczególnie zalecane w warunkach stresowych, tj. w okresie suszy i niskich temperatur
 • optymalizacji nawożenia mineralnego preparatami mikrobiologicznymi przy zachowaniu intensywności produkcji z jednoczesnym uwzględnieniem ochrony środowiska
 • oceny pasz pod kątem składu chemicznego i jej wartości pokarmowej
 • renowacji użytków zielonych
 • oceny trwałości i produkcyjności gatunków i nowych odmian traw oraz bobowatych w wielogatunkowych zbiorowiskach trawiastych, a także ich oddziaływanie na glebę w odniesieniu do zmieniających się warunków klimatycznych
 • oceny wartości paszowej polskich i zagranicznych gatunków i odmian traw pastewnych oraz ich mieszanek do uprawy konwencjonalnej i ekologicznej
 • oceny polskich i zagranicznych gatunków i odmian traw gazonowych oraz ich mieszanek
 • funkcji pozapaszowych użytków zielonych
 • inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych pod kątem fitosocjologicznym z uwzględnieniem gatunków cennych przyrodniczo
 • różnorodności florystycznej seminaturalnych zbiorowisk trawiastych.

Cele działalności w Sekcji Łąkarstwa:

 • pogłębianie wiedzy o zbiorowiskach wielogatunkowych oraz poszczególnych gatunkach roślin pastewnych
 • udział w konferencjach naukowych, sesjach kół naukowych, spotkaniach terenowych
 • promowanie wiedzy łąkarskiej na festiwalu nauki i różnych eventach rolniczych
 • wykonywanie projektów indywidualnych i grupowych zadarniania i zazieleniania terenów rekreacyjnych w przestrzeni publicznej i wokół gospodarstw domowych
 • współpraca z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i rolnikami indywidualnymi
 • udział w ogólnopolskich konkursach
 • pisanie artykułów naukowych.

 

 

Galeria
 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK