Sekcja Ekonomiki Rolnictwa

 


SEKCJA EKONOMIKI ROLNICTWA

Kontakt: kne.wre@urk.edu.pl
Opiekun Sekcji: mgr Justyna Barczyk-Ciuła


Skład Sekcji:
Karol Patla
Patryk Drzazga
Zuzanna Brożyna
Jakub Chromy
Anna Grzyb
Wiktoria Bochen
Oliwia Warzała
Romana Ivankowa


Przykładowe zagadnienia badawcze:

Agrobiznes i ekonomika rolnictwa
Marketing produktów rolno-spożywczych (strategie marketingowe produktów rolno-spożywczych)
Łańcuch żywnościowy, skrócone łańcuchy dostaw żywności.


Publikacje oraz wystąpienia na sesjach kół naukowych:

2022
Zuzanna Brożyna, Jakub Chromy. Sesja Kół Naukowych 2022 na Uniwersytecie Rolniczym. Temat wystąpienia: „Skłonność do oszczędzania studentów krakowskich uczelni”, I miejsce podczas Wydziałowej Sesji Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym. Opiekun naukowy: mgr Justyna Barczyk-Ciuła,

Karol Patla. Sesja Kół Naukowych 2022 na Uniwersytecie Rolniczym Temat wystąpienia: „Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w gminie”. Opiekun naukowy: dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK

2021
Zuzanna Brożyna, Karolina Sobczyk, Błażej Mstowski, Sesja Kół Naukowych online 2021 na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Luka wiedzy o przedsiębiorczości w opinii młodych ludzi i możliwości jej likwidowania”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa.

Pani Zuzanna Brożyna oraz Pan Błażej Mstowski zaprezentowali referat pt. „Luka wiedzy o przedsiębiorczości w opinii młodych ludzi i możliwości jej likwidowania” i zajęli III miejsce podczas Wydziałowej Sesji Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym.

Katarzyna Borowiecka, Wojciech Więckiewicz. Sesja Kół Naukowych online 2021 na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Wpływ pandemii COVID-19 na sposób pozyskiwania żywności przez studentów krakowskich uczelni”. Opiekun naukowy: mgr Justyna Barczyk-Ciuła. Pani Katarzyna Borowiecka oraz Pan Wojciech Więckiewicz zajęli II miejsce podczas Wydziałowej Sesji Kół Naukowych.

2019
Mateusz Augustyn, Magdalena Fiołek, Bartłomiej Sobota, Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Możliwości rozwoju e-commerce w opinii młodych ludzi”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa.

Pani Magdalena Fiołek, Pan Mateusz Augustyn oraz Pan Bartłomiej Sobota zajęli III miejsce podczas Sesji Kół Naukowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, z referatem pt.: „Możliwości rozwoju e-commerce w opinii młodych ludzi”.

2018
Olaf Jarkiewicz, Mateusz Augustyn, IV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Koncepcja zrównoważonego zarządzania organizacjami w świadomości pracowników uczelni wyższej oraz studentów”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa.
Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2018.

Mariola Choma, IV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Możliwości rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w przedsiębiorstwach poprzez wprowadzenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie firm skandynawskich”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa.
Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2018.

Karolina Kornecka, IV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Start-up czy własna firma? Porównanie największych polskich machin finansowych (przedsiębiorców)”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa.
Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2018.

Pani Karolina Kornecka zajęła II miejsce podczas IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, z referatem pt.: „Start-up czy własna firma? Porównanie największych polskich machin finansowych (przedsiębiorców)”.


Inne formy aktywności Członków Koła::

  • Regularne spotkania, opracowywanie koncepcji badań naukowych i publikacji
  • Wizyty studyjne i szkolenia
  • Prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem takich metod jak ankieta, wywiad, case study, itd.
  • Organizowanie szkoleń dla nowych członków, m.in. z obsługi programu Canva, wykorzystanie social media w upowszechnianiu wyników badań
  • Pomoc w organizacji wydarzeń organizowanych na Uniwersytecie Rolniczym, m.in. Forum Green Smart
  • City, konferencji naukowych, Sesji Kół Naukowych oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Aktualnie prowadzone badania:

 


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK