Sekcja Ekonomiki Rolnictwa

 


SEKCJA EKONOMIKI ROLNICTWA

Kontakt: kne.wre@urk.edu.pl
Opiekun Sekcji: mgr Justyna Barczyk-Ciuła


Skład Sekcji:
Karol Patla – Przewodniczący Koła Naukowego Ekonomistów
Anna Grzyb – zastępca Przewodniczącego
Agata Forgiel - zastępca Przewodniczącego
Antoni Suchanik - zastępca Przewodniczącego
Patryk Drzazga
Zuzanna Brożyna
Jakub Chromy
Wiktoria Bochen
Oliwia Warzała
Maria Cul
Anna Biernat
Romana Ivankowa
Dorota Orzechowska
Jagoda Orda
Kacper Mikołajczak
Maria Shypilova
Natalia Barańska
Natalia Bulanda
Adam Drab


Aktualne zagadnienia badawcze:

Przedsiębiorczość młodych ludzi na obszarach wiejskich
Wpływ inflacji na budżety domowe zlokalizowane na obszarach wiejskich
Agrobiznes i ekonomika rolnictwa
Marketing produktów rolno-spożywczych (strategie marketingowe produktów rolno-spożywczych)
Łańcuch żywnościowy, skrócone łańcuchy dostaw żywności.


Publikacje oraz wystąpienia na sesjach kół naukowych i konferencjach:

2023
Zuzanna Brożyna, Jakub Chromy. Sesja Kół Naukowych 2023 na Uniwersytecie Rolniczym. Temat wystąpienia: „Wybory konsumenckie studentów w dobie zmian gospodarczych i geopolitycznych”. Koło Naukowe Ekonomistów, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa.
Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2023.

2022
Zuzanna Brożyna, Jakub Chromy. Sesja Kół Naukowych 2022 na Uniwersytecie Rolniczym. Temat wystąpienia: „Skłonność do oszczędzania studentów krakowskich uczelni”. I miejsce podczas Wydziałowej Sesji Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym. Opiekun naukowy: mgr Justyna Barczyk-Ciuła.
Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2022.

2021
Zuzanna Brożyna, Karolina Sobczyk, Błażej Mstowski, Sesja Kół Naukowych online 2021 na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Luka wiedzy o przedsiębiorczości w opinii młodych ludzi i możliwości jej likwidowania”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa. III miejsce podczas Wydziałowej Sesji Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym.

Katarzyna Borowiecka, Wojciech Więckiewicz. Sesja Kół Naukowych online 2021 na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Wpływ pandemii COVID-19 na sposób pozyskiwania żywności przez studentów krakowskich uczelni”. Opiekun naukowy: mgr Justyna Barczyk-Ciuła. II miejsce podczas Wydziałowej Sesji Kół Naukowych.
Streszczenia prac opublikowano w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2021.

2019
Mateusz Augustyn, Magdalena Fiołek, Bartłomiej Sobota, Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Możliwości rozwoju e-commerce w opinii młodych ludzi”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa. III miejsce podczas Sesji Kół Naukowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym.
Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2019.

2018
Olaf Jarkiewicz, Mateusz Augustyn, IV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Koncepcja zrównoważonego zarządzania organizacjami w świadomości pracowników uczelni wyższej oraz studentów”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa. Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2018.

Mariola Choma, IV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Możliwości rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w przedsiębiorstwach poprzez wprowadzenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie firm skandynawskich”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa.
Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2018.

Karolina Kornecka, IV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych na Uniwersytecie Rolniczym, Sekcja Ekonomiki Rolnictwa. Temat artykułu: „Start-up czy własna firma? Porównanie największych polskich machin finansowych (przedsiębiorców)”. Opiekun naukowy: dr Barbara Kiełbasa. II miejsce podczas IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Streszczenie pracy opublikowane zostało w opracowaniu pt.: „Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych”, Wydawnictwo UR, Kraków 2018.


Inne formy aktywności Członków Koła::

  • Regularne spotkania, opracowywanie koncepcji badań naukowych i publikacji
  • Wizyty studyjne i szkolenia
  • Prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem takich metod jak ankieta, wywiad, case study, itd.
  • Organizowanie szkoleń dla nowych członków, m.in. z obsługi programu Canva, wykorzystanie social media w upowszechnianiu wyników badań
  • Pomoc w organizacji wydarzeń organizowanych na Uniwersytecie Rolniczym, m.in. Forum Green Smart
  • City, konferencji naukowych, Sesji Kół Naukowych oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Koła Nnaukowe

 


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK