Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego

Koło Naukowe Rolników Sekcji Ochrony Środowiska Rolniczego


OPIEKUN:
dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk, prof. URK
Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
e-mail: katarzyna.glen-karolczyk@urk.edu.pl


Logo

 

DZIAŁALNOŚĆ:
KN - Sekcji Ochrony Środowiska Rolniczego od 1995 roku działa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, od 2007 r. opiekunem jest dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk, prof. URK. Sekcja realizuje atrakcyjne, nowatorskie o utylitarnym znaczeniu tematy badawcze, aktualnie doskonale wpisujące się w program Europejskiego Zielonego Ładu. Priorytetem są zdrowe rośliny – gleba – woda - powietrze – ludzie. Koncentrujemy się na poszukiwaniu i wykorzystaniu naturalnych substancji pochodzenia roślinnego, mikroorganizmów antagonistycznych oraz bezpiecznych dla środowiska produktów odpadowych z przemysłu w ochronie roślin przed organizmami chorobotwórczymi. Ponadto przeprowadzamy badania ankietowe w zakresie ochrony przyrody oraz świadomości ekologicznej społeczności województw Polski południowej. Prace prezentowane były nie tylko na Sesjach Kół Naukowych, ale także konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Do największych sukcesów należą: I miejsce (2008) - Międzynarodowa Konferencja Wrocław-Brno „Assessment of plant water extract on growth of selected phytopathogenic fungi under conditions in vitro”.
I miejsce (2010) - Międzywydziałowa Sesja KN - „Wpływ różnych gatunków yerba mate i nanosrebra na wybrane gatunki grzybów fitopatogennych w warunkach in vitro”.
II miejsce (2013) - Międzynarodowa Sesja KN, I miejsce Wydziałowa Sesja KN - „The influence of juniper oil on selected fitopathogenic fungi”.
I, II i III miejsce (2015) - Wydziałowa Sesja KN - „Oddziaływania biotyczne między Isaria fumosorosea a wybranymi grzybami fitopatogennymi i saprotroficznymi”; Wpływ przekompostowanych materiałów roślinnych z dodatkiem foli na wybrane grzyby fitopatogenne”; „Analiza mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków”.
II miejsce i wyróżnienie (2016) Wydziałowa Sesja KN „Oddziaływanie wybranych biostymulatorów na patogeniczne grzyby fyllosfery chrzanu (Armoracia rusticana Gaernt.)”; „Wpływ nawozu cynkowo-azotowego na dynamikę wzrostu wybranych grzybów fitopatogennych”.
Sekcja OŚR mocno angażuje się w życie akademickie, pomaga w przygotowaniu imprez naukowych takich jak: Festiwal Nauki w Krakowie, Międzynarodowy Kongres Fitopatologiczny, Dni Owada. W latach 2014–2016 prezentowaliśmy temat „Tajemnicze mikroorganizmy w środowisku” podczas Małopolskiej Nocy Naukowców. Satysfakcjonujące jest również to, że sześciu członków SOŚR podjęło studia doktoranckie, spośród nich trzech uzyskało tytuł doktora.

Plakat

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK