Dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia zaprasza zainteresowanych pracowników oraz studentów do kontaktu w sprawach związanych z jakością kształcenia na WR-E:

  • osobiście: dyżur we czwartki w godz. 8:00-9:00, pok. 129
  • telefonicznie: 12 662 4402
  • drogą elektroniczną: dariusz.ropek[a]urk.edu.pl

Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia:

  • przewodniczenie pracom DKJK;
  • ustalanie harmonogramu i wskazywanie członków DKJK do realizacji zadań związanych z oceną jakości kształcenia w poszczególnych obszarach;
  • bieżące monitorowanie funkcjonowania USZJK na wydziale;
  • nadzór nad opracowaniem, aktualizacją i doskonaleniem dokumentów USZJK na poziomie wydziału;
  • współdziałanie z jednostkami wydziału w zakresie działań związanych z jakością kształcenia;
  • współpraca z właściwym Samorządem studentów, radami kierunków oraz z innymi pełnomocnikami Dziekana w zakresie działań wspierających jakość kształcenia na wydziale;
  • przedstawianie Kolegium Wydziału oraz przedkładanie Pełnomocnikowi Rektora ds. jakości kształcenia rocznego raportu samooceny jakości kształcenia na wydziale, wraz z weryfikacją podjętych działań i propozycją działań doskonalących.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK