Zadania Wydziałowej Komisji

Zadaniem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia jest:

 1. monitorowanie jakości i standardów kształcenia poprzez:
  • ocenę postępów studentów,
  • cenę procesu dydaktycznego,
  • ocenę i weryfikację zakładanych i osiąganych efektów kształcenia,
  • ocenę i doskonalenie programów kształcenia,
  • ocenę i monitorowanie infrastruktury dydaktycznej i warunków nauczania,
  • ocenę i monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich,
 2. zapewnienie udziału studentów, doktorantów i interesariuszy zewnętrznych w ocenie i weryfikowaniu jakości procesu kształcenia,
 3. ocena mobilności studentów,
 4. badanie losów absolwentów Wydziału,
 5. budowanie kultury jakości kształcenia,
 6. dostosowywanie oferty edukacyjnej do rynku pracy.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR