Opis systemu

 

Schemat organizacyjny USZJK na poziomie Uczelni

 

Schemat organizacyjny USZJK na poziomie Wydziału

 

Zadania i kompetencje poszczególnych ogniw USZJK na szczeblu zarówno uczelnianym, jak i wydziałowym zawiera Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 168/2021 z dnia 27 października 2021 roku.

Skład komisji:

Prof. dr hab. inż. Dariusz Ropek – przewodniczący

Dr hab. inż. Agnieszka Klimek–Kopyra, prof. URK – zastępca przewodniczącego
Dr hab. Mateusz Suchanek, prof. URK – zastępca przewodniczącego
Dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
Dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. URK – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima
Dr hab. inż. Agnieszka Baran, prof. URK
Dr hab. inż. Wojciech Szewczyk, prof. URK
Dr hab. inż. Tomasz Warzecha, prof. URK
Dr inż. Marta Czekaj,
Dr inż. Dorota Gala–Czekaj
Dr inż. Jacek Grzyb
Dr inż. Wiesław Grygierzec
Dr inż. Magdalena Kowalska
Dr inż. Małgorzata Pink
Dr inż. Katarzyna Pużyńska
Dr inż. Monika Szafrańska – współpraca z Biurem Karier i Kształcenia Praktycznego
Dr Agnieszka Szymocha,
Dr Joanna Szarek,
Dr Monika Zioło,
Mgr inż. Angelika Kliszcz
Jakub Puszkin – studentka kierunku Rolnictwo,
Emilia Drobot – student kierunku Ochrona Środowiska,
Bartłomiej Mitka – student kierunku Ekonomia.
Joanna Kowal – studentka kierunku Biogospodarka,
Agnieszka Śliwa – studentka kierunku Zarządzanie,
Patryk Drzazga – student kierunku Ekonomia.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK