Katedra Statystyki i Polityki Społecznej

SKŁAD OSOBOWY kATEDRY

 

KIEROWNIK KATEDRY

Dr hab. Jacek Strojny, prof. UR  

profesor nadzwyczajny UR


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 202

telefon: 12 662 43 78

e-mail: jacek.strojny@urk.edu.pl


 

SEKRETARIAT

dr Elżbieta Badach   

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 204

telefon: 12 662 44 27

e-mail: elzbieta.badach@urk.edu.pl


mgr Katarzyna Kukuła   

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 220

telefon: 12 662 43 81

e-mail: katarzyna.kukula@urk.edu.pl


Edyta Siekierska   

starszy technik


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 220

telefon: 12 662 43 81

e-mail: edyta.siekierska@urk.edu.pl


mgr Agnieszka Tworzyk   

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 128

telefon: 12 662 44 19

e-mail: agnieszka.tworzyk@urk.edu.pl


PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

 

prof. dr hab. inż. Czesław Nowak  

profesor nadzwyczajny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 140

telefon: 12 662 43 74

e-mail: czeslaw.nowak@urk.edu.pl


 

dr hab. Wioletta Knapik, profesor UR  

Koordynator dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

profesor nadzwyczajny UR


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 128

telefon: 12 662 44 19

e-mail: wioletta.knapik@urk.edu.pl 


 dr hab. Jadwiga Bożek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 201

telefon: 12 662 43 80

e-mail: jadwiga.bozek@urk.edu.pl


 

dr hab. Lidia Luty

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 205

telefon: 12 662 44 26

e-mail: lidia.luty@urk.edu.pl


 

dr inż. Wiesław Grygierzec

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 233

telefon: 12 662 44 41

e-mail: wieslaw.grygierzec@urk.edu.pl


 

dr  inż. Monika Jaworska

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 204

telefon: 12 662 44 27

e-mail: monika.jaworska@urk.edu.pl


 

dr inż. Magdalena Kowalska

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 127

telefon: 12 662 44 38

e-mail: magdalena.kowalska@urk.edu.pl


 

dr Sławomir Lisek

asystent naukowo-dydaktyczny


adres: ul. Czysta  21, 31-120  Kraków

pokój nr: 124(wejście od strony parkingu)

telefon: 12 662 43 31 (28)

e-mail: sławomir.lisek@urk.edu.pl


 

dr inż. Jacek Puchała

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 233

telefon: 12 662 44 41

e-mail: jacek.puchala@urk.edu.pl


 

dr  inż. Janina Szewczyk  

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 203

telefon: 12 662 43 67

fax: 12 662 43 79

e-mail: janina.szewczyk@urk.edu.pl


 

dr  inż. Monika Zioło 

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 205

telefon: 12 662 44 26

e-mail: monika.ziolo@urk.edu.pl

 

Emerytowani Profesorowie

 

Prof. dr hab. Karol Kukuła, pok.220

 

Doktoranci

Mgr Kamila Daniek

Mgr Anna Dudoń

Mgr inż. Anna Orchel-Szeląg

Mgr Patrycja Ozga

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR