Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej

SKŁAD OSOBOWY kATEDRY

 

KIEROWNIK KATEDRY

prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał

profesor


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 212

telefon: 12 662 43 54

e-mail:  wieslaw.musial@urk.edu.pl; zeior@urk.edu.pl


 

SEKRETARIAT

mgr inż. Sylwia Stasiak  

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 211

telefon: 12 662 43 54

e-mail:  ies@urk.edu.pl; zeior@urk.edu.pl

 

PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

  

dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. UR

profesor nadzwyczajny UR

Koordynator dyscypliny Ekonomia i Finanse


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 211

telefon: 12 662 43 58

e-mail: tomasz.wojewodzic@urk.edu.pl

 

dr hab. Jakub Piecuch

Adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 428

telefon: 12 662 43 53

e-mail: jakub.piecuch@urk.edu.pl


 

dr hab. inż. Dagmara Zuzek

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 442

telefon: 12 662 43 53

e-mail: dagmara.zuzek@urk.edu.pl


 

dr inż. Piotr Cymanow 

Adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 209

telefon: 12 662 43 29

e-mail: piotr.cymanow@urk.edu.pl


 

dr inż. Mariusz Dacko

Adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 208

telefon: 12 662 43 57

e-mail: mariusz.dacko@urk.edu.pl


 

dr Katarzyna Kokoszka

Adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 442

telefon: 12 662 43 53

e-mail: katarzyna.kokoszka@urk.edu.pl


 

dr inż. Łukasz Paluch

Adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 209

telefon: 12 662 43 29

e-mail: lukasz.paluch@urk.edu.pl


 

dr Małgorzata Pink

Adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 442

telefon: 12 662 43 53

e-mail: malgorzata.pink@urk.edu.pl


 

dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała

Adiunkt naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 213

telefon: 12 662 44 32

e-mail: agnieszka.piotrowska@urk.edu.pl


 

dr inż. Aleksandra Płonka

Adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 208

telefon: 12 662 43 56

e-mail: aleksandra.plonka@urk.edu.pl


 

dr inż. Wojciech Sroka

Adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 135

telefon: 12 662 44 46

e-mail: wojciech.sroka@urk.edu.pl


 

dr inż. Anna Janicka 

asystent naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 442

telefon: 12 662 43 53

e-mail: anna.janicka@urk.edu.pl


 

dr  inż. Zofia Kmiecik-Kiszka

starszy wykładowca


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 133

telefon: 12 662 44 47

e-mail: zofia.kmiecik@urk.edu.pl


  

mgr Marcin Nogieć

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 211

telefon: 12 662 43 30

e-mail: marcin.nogiec@urk.edu.pl


  

mgr Piotr Rachwał

Starszy technik


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 213

telefon: 12 662 44 55

e-mail: piotr.rachwal@urk.edu.pl


 

Beata Rudnicka-Szczygieł

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 442

telefon: 12 662 43 52

e-mail: beata.rudnicka@urk.edu.pl


 

mgr inż. Sylwia Stasiak  

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 211

telefon: 12 662 43 54

e-mail: sylwia.stasiak@urk.edu.pl


 

mgr Joanna Szarek

Asystent naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 442

telefon: 12 662 43 53

e-mail: joanna.szarek@urk.edu.pl


   

Emerytowani Profesorowie

 

Prof. dr hab.  Antoni Kożuch, pok.211

Prof. dr hab. Jan Siekierski, pok.442

 

Pracownicy techniczni

 

mgr Marcin Nogieć

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 211

telefon: 12 662 43 30

e-mail: Marcin.nogiec@urk.edu.pl


 

Mgr Piotr Rachwał

Starszy technik


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 213

telefon: 12 662 44 55

e-mail: Piotr.rachwal@urk.edu.pl


 

Beata Rudnicka-Szczygieł

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 442

telefon: 12 662 43 52

e-mail: beata.rudnicka@urk.edu.pl


 

Mgr inż. Sylwia Stasiak  

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 211

telefon: 12 662 43 54

e-mail: Sylwia.stasiak@urk.edu.pl

  

Doktoranci

 

Mgr Justyna Barczyk-Ciuła

Mgr Piotr Rachwał

Mgr Joanna Szarek

Mgr Anna Kozielec

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR