Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
adres: al. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. Jakub Piecuch, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 428
telefon: 12 662 43 53
fax: 12 662 43 52
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 212
telefon: 12 662 43 54
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Wojciech Sroka, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 135
telefon: 12 662 44 46
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 211
telefon: 12 662 43 58
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Mariusz Dacko, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 208
telefon: 12 662 43 57
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Aleksandra Płonka, prof. URK


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 208
telefon: 12 662 43 56
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Piotr Cymanow


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 209
telefon: 12 662 43 30
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Anna Janicka


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 443
telefon: 12 662 43 52
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Alina Klonowska


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 443
telefon: 12 662 43 52
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 133
telefon: 12 662 44 47
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Anna Kozielec


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 442
telefon: 12 662 43 54
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Wanda Łuczak


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 213
telefon: 12 662 43 55
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Jarosław Mikołajczyk


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 213
telefon: 12 662 43 55
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Michał Niewiadomski


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 129W
telefon: 12 662 44 55
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Łukasz Paluch


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 209
telefon: 12 662 43 29
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Beata Pater


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 442
telefon: 12 662 43 53
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Małgorzata Pink


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 442
telefon: 12 662 43 52
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 213
telefon: 12 662 44 32
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

dr Joanna Szarek-Orlecka


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 442
telefon: 667 555 042
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr Justyna Barczyk-Ciuła


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 213
telefon: 12 662 43 55
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr Piotr Rachwał


telefon: 12 662 44 55
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr Marcin Nogieć


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 211
telefon: 12 662 43 54
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

mgr inż. Sylwia Stasiak


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
pokój nr: 443
telefon: 12 662 43 52
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

Historia

Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej w obecnej strukturze została utworzona 1 września 2019 r. Kształcenie w naukach Ekonomiczno-rolniczych ma jednak w Krakowie dość długą historie.

Początki Katedry sięgają roku 1892, kiedy to w ramach Studium Rolniczego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – jako jedna z pierwszych – powołana została Katedra Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwszym profesorem i kierownikiem Katedry został profesor Władysław Lubomęski, dyrektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. W roku 1909 kierownikiem Katedry i profesorem nadzwyczajnym Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego zostaje dr Stefan Surzycki –dyrektor Średniej Szkoły Rolniczej w Czernichowie, późniejszy wieloletni i wielce zasłużony naukowiec i Dziekan Wydziału Rolniczego UJ. W 1912r., Katedra Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego zmienia nazwę na Katedrę Ekonomii Rolniczej. Godnością pierwszego dziekana powołanego w 1923r. Wydziału Rolniczego UJ obdarzono prof. Stefana Surzyckiego. Nowo mianowany dziekan wprowadził zmiany w dotychczasowym toku studiów oraz wydzielił specjalizacje ekonomiczno-spółdzielczą. Po przejściu prof. Surzyckiego (w1935/36r.) na emeryturę, kierownictwo Katedry obejmuje dr Stefan Schmidt, który w 1936r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1946r., profesorem zwyczajnym Ekonomii rolniczej. Katedrą Ekonomii Rolnej kierował do września 1950r., w którym to roku ze względów politycznych przeniesiony został w stan spoczynku. W efekcie burzliwych zmian społeczno-politycznych w naszym kraju, w 1956r, prof. Schmidt został ponownie przywrócony do czynnej pracy naukowo-dydaktycznej. W 1950 r, Katedra Ekonomii Rolnej została przekształcona w Katedrę Polityki Agrarnej oraz w Katedrę Ekonomiki Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych. Tworzyły one wraz z Katedrą Ekonomii Politycznej tzw. Zespół Ekonomiki Rolnej. Kierownikami Katedr w tym czasie byli mgr Tadeusz Rychlik później profesor SGGW i dr Józef Kubica. U progu 1958 r., Katedra Ekonomiki Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych została przemianowana na Katedrę Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Kierownictwo Katedry objął wówczas prof. Józef Kubica, Dziekan Wydziału Rolnego UJ, organizator i pierwszy (począwszy od 1953 roku i  kolejno przez trzy kadencje) Rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Profesor Józef Kubica położył wielkie zasługi w rozwoju Uczelni, w tym w zakresie pozyskiwania nieruchomości oraz budowy Gmachu Jubileuszowego. Za całokształt swej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej zyskał wielką wdzięczność środowiska naukowego i został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie. W roku 1978 doszło do połączenia ówczesnej Katedry z Zakładem Ekonomiki Produkcji Ogrodniczej z Wydziału Ogrodniczego oraz z Zakładem Statystyki Matematycznej z Wydziału Rolniczego. Utworzony w ten sposób Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa działał przez kolejne trzy lata. W roku 1981 przywrócono nazwy i struktury jednostek naukowo-dydaktycznych sprzed 1970r. Po przejściu na emeryturę prof. Józefa Kubicy w 1976 roku dyrektorem Instytutu, a następnie kierownikiem Katedry został doc. Józef Martyna, człowiek niezwykle uzdolniony, prężny organizacyjnie i o błyskotliwym umyśle. W 1982 roku, po nagłej śmierci doc. Martyny (żył 47 lat), kierownictwo Katedry powierzone zostało doc, a później profesorowi Eugeniuszowi Otolińskiemu, uprzednio v-ce dyrektorowi Instytutu w czasie jego istnienia. Profesor Otoliński będąc człowiekiem zdolnym i  bardzo pracowitym, oraz oddanym pracy naukowej kontynuował dobre tradycje nauk ekonomicznych ściśle powiązanych z praktyką rolniczą, zwłaszcza gospodarstwami państwowymi, a później także z gospodarstwami indywidualnymi. W 1994 roku, części pracowników Katedry wyodrębniono nową jednostkę organizacyjną, Zakład Agrobiznesu (przekształcony w kolejnych latach w Katedrę, a następnie w Instytut kierowany przez profesora Janusza Żmije). Po przejściu prof. Otolińskiego na emeryturę kierownikiem Katedry został dr hab. Wiesław Musiał. W dniu 1 września 2009 roku powołano Instytut Ekonomiczno-Społeczny w strukturze którego wyodrębniono Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, a także: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi oraz Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa. Dyrektorem Instytutu i Kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa został prof. dr hab. Wiesław Musiał. Instytut ten ewoluował w zakresie struktur organizacyjnych, a stąd i kierownictwa zakładów. Kierownikiem Zakładu Ekonomii i Polityki Gospodarczej byli kolejno prof. dr hab. Andrzej Radwan, dr hab. Łukasz Popławski, a następnie dr hab. Jakub Piecuch. Zakładem Socjologii i Rozwoju Wsi kierowali w tym czasie dr hab. Józef Kania prof. UR, dr hab. Mirosław Kłusek (później profesor) oraz dr hab. Wioletta Knapik. Kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa przez całe dziesięciolecie był profesor dr hab. Wiesław Musiał.

          Historia drugiej struktury składowej obecnej Katedry Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej w całości zawarta jest w utworzonej w 1953r., Wyższej Szkole Rolnej. Katedra Ekonomii Politycznej utworzona została 1 października 1953r., Kierownictwo katedry powierzono mgr J. Pawlikowi pełniącemu tę funkcję do 1954r. Następnie kierownictwo Katedry w latach 1954-57 objął mgr E. Łukawer (później profesor). Wówczas w Katedrze zatrudnionych było siedmiu pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem magistra: H. Kozik, E. Legomska, G. Strug, M. Szmitowski, S.Wójcik, Z. Żiżka i H. Żywioł. Kierownictwo Katedry z dniem 1.X. 1957 r. objął doc. Dr hab. Jan Czarkowski, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W związku z reorganizacją Uczelni, a dniem 1 października powołano, jako jednostkę międzywydziałową Instytut Nauk Społeczno-Politycznych, którego dyrektorem został prof. dr hab. F. Kolbusz. W strukturze Instytutu funkcjonował Zespół Ekonomii Politycznej, kierowany przez doc. Dr H. Kozik, pełniąca funkcję v-ce dyrektora Instytutu. W styczniu 1977 r. w strukturze Instytutu rozpoczął działalność Zakład Ekonomii Politycznej, którego kierownikiem został dr inż. Jan Siekierski, a z dniem 15 marca 1982 r. utworzono samodzielny Zakład Ekonomii Politycznej kierowany przez doc. dr hab. J. Siekierskiego. W tym czasie zatrudnione były także osoby jako wykładowcy z ZSRR (doc.doc.M.Podorowa, W.Duchow i W. Jakowienko. Z dniem 1 października 1994r. w wyniku kolejnych zmian organizacyjnych Zakład przemianowano na Katedrę Ekonomii Politycznej, której kierownikiem pozostał już wtedy profesor dr hab. J. Siekierski. W wyniku kolejnych reorganizacji, z dn. 1.IX.2009r., powołano Instytut Ekonomiczno-Społeczny i w jego strukturze Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej. Kierownictwo Zakładem powierzono dr hab. inż. A. Radwanowi, wówczas prof. UR. W Zakładzie zatrudnionych było dziewięciu pracowników naukowo-dydaktycznych. W dniu 1. XI.2019 (co już nadmieniono) w ramach kolejnej zmiany struktury organizacyjnej Zakład został włączony do nowo utworzonej Katedry Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej w której zatrudnionych było 20 pracowników.


Kierunki badań prowadzonych w Katedrze:

- Ekonomika i organizacja rolnictwa i agrobiznes.

- Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych.

- Zarządzanie w agrobiznesie.

- Procesy recesywne i upadłościowe w gospodarstwach rolnych.

- Gospodarowanie ziemią rolniczą w aspekcie jej konkurencji oraz

  deproduktywizacji.

- Gospodarstwa rolne w obszarach chronionych.

- Rolnictwo i gospodarka rolna prowadzona na obszarach miast.

- Przemiany demograficzne na wsi w aspekcie depopulacji i migracji ludności.

- Badania nad rozwojem zrównoważonym na obszarach wiejskich.

- Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach chronionych.

- Biogospodarka.

- Etyka gospodarcza.

- Gospodarka regionalna oraz gospodarka oparta na wiedzy.

- Ekonomiczne problemy ochrony środowiska.

- Gospodarka rolna na obszarach problemowych.

- Społeczna odpowiedzialność biznesu.

- Problemy integracji europejskiej w obszarach wieś, rolnictwo,

  przedsiębiorczość.

- Europejski rynek pracy i problemy bezrobocia w regionach peryferyjnych.


 

 


Lista publikacji


 

 


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK