Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

SKŁAD OSOBOWY kATEDRY

  

KIEROWNIK KATEDRY

 

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

profesor zwyczajny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 348

telefon: 12 662 43 49 

e-mail: florian.gambus@urk.edu.pl

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


  

SEKRETARIAT

 

dr Olga Gorczyca  

starszy specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

telefon: 12 662 43 41 

fax: 12 662 43 41 

e-mail: kchris@urk.edu.pl; olga.gorczyca@urk.edu.pl 


PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

 

prof. dr hab. inż. Barbara Filipek-Mazur  

profesor zwyczajny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 335 

telefon: 12 662 43 44 

e-mail: barbara.filipek-mazur@urk.edu.pl 

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


 

prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz  

profesor nadzwyczajny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 330 

telefon: 12 662 43 45 

e-mail: jacek.antonkiewicz@urk.edu.pl
Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


  

prof. dr hab. inż. Krzysztof Gondek 

profesor nadzwyczajny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 339 

telefon: 12 662 43 46 

e-mail: krzysztof.gondek@urk.edu.pl

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


  

prof. dr hab. inż. Michał Kopeć 

profesor nadzwyczajny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 339 

telefon: 12 662 43 46 

e-mail: michal.kopec@urk.edu.pl 

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


  

prof. dr hab. inż. Barbara Wiśniowska-Kielian

profesor nadzwyczajny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 337 

telefon: 12 662 43 41 

e-mail: barbara.wisniowska@urk.edu.pl 

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


 

dr hab. inż. Agnieszka Baran,  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 346 

telefon: 12 662 43 50 

e-mail: agnieszka.baran@urk.edu.pl 

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


  

dr hab. inż. Marcin Niemiec,  profesor UR 

profesor nadzwyczajny UR 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 444 

telefon: 12 662 44 47 

e-mail: marcin.niemiec@urk.edu.pl 

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Sciencedr hab. inż. Jerzy Wieczorek,  profesor UR 

profesor nadzwyczajny UR 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 330 

telefon: 12 662 43 45 

e-mail: jerzy.wieczorek@urk.edu.pl

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


 

dr hab. inż. Monika Tabak 

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 347

telefon: 12 662 43 48

e-mail: monika.tabak@urk.edu.pl

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


 

dr inż. Tomasz Czech,  profesor UR

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 447 

telefon: 12 662 43 48 

e-mail: tomasz.czech@urk.edu.pl

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


  

dr inż. Monika Mierzwa-Hersztek,  profesor UR

adiunkt naukowy 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 447 

telefon: 12 662 43 48 

e-mail: monika.mierzwa@urk.edu.pl

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


  

dr inż. Małgorzata Koncewicz-Baran 

asystent naukowo-dydaktyczny 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 348 

telefon: 12 662 43 49 

e-mail: malgorzata.koncewicz-baran@urk.edu.pl

Scopus | Publons | ResearchGate | Google Scholar | Repozytorium URK | Web of Science


Emerytowani Profesorowie

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Curyło, pok. 330

prof. dr hab. inż. Czesława Jasiewicz, pok. 341

prof. dr hab. inż. Kazimierz Mazur, pok. 331

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

  

mgr Iwona Spałek  

starszy specjalista 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 342 

telefon: 12 662 43 41 

e-mail: iwona.spalek@urk.edu.pl 


  

mgr Jacek Babula   

specjalista 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 341 

telefon: 12 662 43 43 

e-mail: jacek.babula@urk.edu.pl 


  

mgr inż. Małgorzata Bołdak   

specjalista 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 346 

telefon: 12 662 43 45 

e-mail: malgorzata.boldak@urk.edu.pl 


 

mgr inż. Katarzyna Szczurowska

specjalista 


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków 

pokój nr: 348 

telefon: 12 662 43 49 

e-mail: katarzyna.szczurowska@urk.edu.pl 


Doktoranci

  

mgr inż. Wojciech Kępka

mgr inż. Aneta Lisowska

mgr inż. Magdalena Szara

 

HISTORIA

Katedra Chemii Rolnej jest jedną z najstarszych katedr Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, utworzonych w 1890 r. na Studium Rolniczym, powołanym wówczas przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownictwo Katedry objął prof. Emil Godlewski i kierował nią przez blisko 30 lat, do przejścia na emeryturę. Był dyrektorem Studium Rolniczego w okresie 1893-1916 i członkiem Akademii Umiejętności. Uniwersytet za zasługi dla Studium Rolniczego nadał mu tytuł doktora Honoris causa. Dzięki staraniom prof. E. Godlewskiego wzniesiono i oddano w 1911 r., specjalnie na potrzeby Studium, budynek przy al. Mickiewicza 21, obecne Collegium Godlewskiego. W nim Katedra otrzymała część pomieszczeń II piętra. Następcą prof. E. Godlewskiego został jego uczeń i wieloletni współpracownik – prof. Władysław Vorbrodt. Był absolwentem Studium Rolniczego Wydziału Filozoficznego UJ. Na tym Wydziale doktoryzował się i habilitował z chemii rolnej i fizjologii roślin. Kierował Katedrą przez 20 lat, do wybuchu II wojny światowej. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Rolniczego UJ. W czasie okupacji, w 1943 r., zorganizowano tajne studia na Wydziale Rolniczym UJ, podjęto także zajęcia dydaktyczne z chemii rolnej, którą wykładał Tadeusz Lityński ówczesny docent Katedry. Ćwiczenia z tego przedmiotu prowadzono w laboratoriach Stacji Chemiczno-Rolniczej, której kierownikiem był doc. T. Lityński. Po wojnie kierownictwo Katedry objął prof. Tadeusz Lityński, współpracownik prof. Vorbrodta. Ukończył chemię na Wydziale filozoficznym UJ, na którym również doktoryzował się. Habilitował się z zakresu fitochemii na Wydziale Rolniczym UJ. Katedrą kierował przez ponad 25 lat, do przejścia na emeryturę w 1971 r. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk. Akademia Rolnicza nadała mu tytuł doktora Honoris causa. Był dziekanem Wydziału Rolniczego UJ i prorektorem WSR. W 1970 r. Katedra Chemii Rolnej, jako Zespół, weszła w skład Instytutu Gleboznawstwa, Chemii Rolnej i Mikrobiologii. W pierwszym roku jego dyrektorem był prof. T. Lityński, a gdy przeszedł na emeryturę, został nim prof. Eugeniusz Gorlach, będący równocześnie kierownikiem Zespołu Chemii Rolnej. Stanowisko to zajmował przez 10 lat, do czasu przywrócenia struktury katedralnej. Prof. E. Gorlach był wieloletnim współpracownikiem prof. T. Lityńskiego, absolwentem Wydziału Rolniczego UJ, na którym również doktoryzował się i habilitował z zakresu chemii rolnej. Był prodziekanem Wydziału Rolniczego AR. W tym czasie Katedra uzyskała nowe pomieszczenia, m.in. nowo wybudowaną, większą niż dotychczasowa, halę wegetacyjną w Chełmie. Po rozwiązaniu Instytutu w 1981 r. kierownikiem Katedry Chemii Rolnej został prof. Kazimierz Mazur, także wieloletni współpracownik prof. T. Lityńskiego. Jest absolwentem Wydziału Rolniczego, na którym doktoryzował się i habilitował z zakresu chemii rolnej. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Rolniczego oraz prorektorem AR. Katedrą kierował do czasu przejścia na emeryturę w 2001 r. Następnie od 2001 roku kierownikiem Katedry była prof. Czesława Jasiewicz. Jest absolwentką Wydziału Rolniczego. Doktoryzowała się na Uniwersytecie w Kijowie, a habilitowała na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie. Pani prof. była prodziekanem i dziekanem Wydziału Rolniczego oraz prorektorem AR. Od 2009 roku kierownikiem Katedry jest prof. Florian Gambuś. Jest On absolwentem Wydziału Rolniczego AR w Krakowie, na którym doktoryzował się (1986 r.) i habilitował (1993 r.). Obecnie jest Prodziekanem ds. Nauki na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. We wrześniu 2009 r. dokonano zmiany nazwy Katedry na: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej.

 

KIERUNKI BADAŃ

 • wpływ nawożenia mineralnego o różnej intensywności na plony i ich jakość oraz na dynamikę makro-
  i mikroelementów w glebie,
 • skutki długotrwałego nawożenia mineralnego użytków zielonych,
 • skażenie gleb i roślin metalami ciężkimi,
 • utylizacja produktów odpadowych przemysłu oraz osadów z biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych
  i komunalnych,
 • badania nad wykorzystaniem metod biologicznych do oczyszczania gleb chemicznie zanieczyszczonych,
 • ocena możliwości przyrodniczego zagospodarowania osadów dennych,
 • wykorzystanie odpadów różnego pochodzenia do rekultywacji zagospodarowania terenów poprzemysłowych,
 • monitoring i ocena jakości produktów rolno-spożywczych dostępnych z gospodarstw konwencjonalnych
  i ekologicznych,
 • ekotoksykologiczna ocena różnych materiałów środowiskowych (gleba, osady denne, osady ściekowe, woda) przy wykorzystaniu testów bezpośredniego kontaktu.

 

OFERTA

 1. Oferta laboratoryjna
 2. Laboratoria Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej wyposażone są w aparaty niezbędne do wykonywania analiz chemicznych z zakresu oznaczania pierwiastków (makroelementy, pierwiastki śladowe) i związków organicznych (WWA) w próbkach środowiskowych oraz nawozach. Wykaz aparatury:
  • Spektrometr emisyjny JY 238 ULTRACE, firmy Jobin-Yvon,
  • Spektrofotometr UV-Vis, DU 640, z matrycą diodową, firmy Beckman Instruments,
  • Analizator rtęci, typ AMA-254, firmy Altec Ltd.,
  • Analizator całkowitego węgla organicznego TOC oraz azotu ogólnego TN, typ TOC 1200, firmy Thermo Elektron,
  • Analizator azotu, typ Kjeltec 1026 System II, firmy Tecator,
  • Chromatograf gazowy z detektorem masowym typu pułapka jonowa, wyposażony w dodatkowe detektory FID i ECD firmy VARIAN,
  • Piec mikrofalowy, typ mls1200 Pyro Asching, firmy Milestone,
  • Zestaw mikrofalowy MARS.
 3. Doradztwo nawozowe
 4. Ekspertyzy w zakresie oceny chemicznego zanieczyszczenia środowiska glebowego
 5. Stacja doświadczalna w Czarnym Potoku

 

 


Repozytorium URK


 

KONTAKT

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel./fax: 12 662 43 41
e-mail: kchris@urk.edu.pl

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR