Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej

SKŁAD OSOBOWY kATEDRY

 

KIEROWNIK KATEDRY

prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk  

Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

profesor nadzwyczajny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 415

telefon: 12 662 43 64

e-mail: andrzej.lepiarczyk@urk.edu.pl


 

SEKRETARIAT

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

telefon: 12 662 43 66(82)

e-mail: kaier@urk.edu.pl lub kszur@urk.edu.pl


PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

 

prof. dr hab. inż. Teresa Dąbkowska  

profesor nadzwyczajny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 229

telefon: 12 662 43 68

e-mail: teresa.dabkowska@urk.edu.pl


 

prof. dr hab. inż. Mirosław Kasperczyk  

Pracownik  naukowy w projekcie  NCBIR


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 436

telefon: 12 662 43 63


 

prof. dr hab. inż. Kazimierz Klima  

Kierownik Studiów Podyplomowych – Rolnictwo ekologiczne - produkcja
i certyfikacja, produkty tradycyjne i regionalne

profesor nadzwyczajny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 413

telefon: 12 662 43 65

e-mail: kazimierz.klima@urk.edu.pl


 

prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig  

Prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Biogospodarki, Jakości i Bezpieczeństwa Środowiska

Kierownik Studiów Podyplomowych - Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych

profesor nadzwyczajny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 407

telefon: 12 662 43 82

e-mail: bogdan.kulig@urk.edu.pldr hab. inż. Piotr Kacorzyk  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 440a

telefon: 12 662 43 60

e-mail: piotr.kacorzyk@urk.edu.pl


 

dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 434

telefon: 12 662 44 45

e-mail: agnieszka.klimek-kopyra@urk.edu.pl


 

dr hab. inż. Marek Kołodziejczyk  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 422

telefon: 12 662 43 82

e-mail: marek.kolodziejczyk@urk.edu.pl


 

dr hab. inż. Andrzej Oleksy  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 407

telefon: 12 662 43 82

e-mail: andrzej.oleksy@urk.edu.pl


 

dr hab. inż. Agnieszka Synowiec  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 229

telefon: 12 662 43 69

e-mail: agnieszka.synowiec@urk.edu.pl


 

dr hab. inż. Wojciech Szewczyk  profesor UR

profesor nadzwyczajny UR


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 438

telefon: 12 662 44 17

e-mail: wojciech.szewczyk@urk.edu.pl


 

dr hab. inż. Robert Witkowicz  profesor UR

Kierownik Studiów Podyplomowych – Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych

profesor nadzwyczajny UR


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 228

telefon: 12 662 43 85

e-mail: robert.witkowicz@urk.edu.pl


 

dr hab. inż. Joanna Puła  

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 416

telefon: 12 662 43 67

e-mail: joanna.pula@urk.edu.pl


 

dr hab. inż. Adam Radkowski  profesor UR

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

telefon: 12 662 43 59

e-mail: adam.radkowski@urk.edu.pl


 

dr inż. Maciej Chowaniak  

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 229

telefon: 12 662 43 68

e-mail: maciej.chowaniak@urk.edu.pl


 

dr inż. Beata Grygierzec  

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 439

telefon: 12 662 43 61

e-mail: beata.grygierzec@urk.edu.pl


 

dr inż. Katarzyna Pużyńska  

adiunkt naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 229

telefon: 12 662 43 68

e-mail: katarzyna.puzynska@urk.edu.pl


 

dr inż. Dorota Gala-Czekaj  

asystent naukowo-dydaktyczny


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 411

telefon: 12 662 43 65

e-mail: dorota.gala@urk.edu.pl


 

dr inż. Anna Lorenc-Kozik  

starszy wykładowca


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 421

telefon: 12 662 43 86

e-mail: anna.lorenc-kozik@urk.edu.pl


Emerytowani Profesorowie

 

prof. dr hab. inż. Teofil Łabza, pok.229

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska, pok. 228

prof. dr hab. inż. Aleksander Szmigiel, pok. 422

prof. dr hab. inż. Tadeusz Zając, pok. 406

dr hab. inż. Barbara Ścigalska, prof. UR, pok. 414

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

mgr inż. Barbara Czekaj  

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 407

telefon: 12 662 43 82

e-mail: barbara.czekaj@urk.edu.pl lub kszur@urk.edu.pl

 


 

mgr inż. Elżbieta Kulig

specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

pokój nr: 417

telefon: 12 662 43 66

e-mail: elzbieta.kulig@urk.edu.pl lub kaier@urk.edu.pl


 

mgr inż. Marta Hennig  

starszy specjalista


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

telefon: 12 662 43 84

e-mail: marta.hennig@urk.edu.pl


 

mgr inż. Patryk Galbas  

starszy technik


adres: ul. Mjr. Łupaszki 4, Kraków

e-mail: patryk.galbas@urk.edu.pl


 

Łukasz Minior  

technik


adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

telefon: 12 662 43 82


 

Piotr Przybyszewski  

technik


adres: Prusy 1, 32-010  Kocmyrzów

telefon: 12 662 43 82


 

Andrzej Skwira  

robotnik


adres: ul. Mjr. Łupaszki 4, Kraków

e-mail: andrzej.skwira@urk.edu.pl


Doktoranci

 

mgr inż. Barbara Białczyk

mgr inż. Tomasz Brodowicz

mgr inż. Barbara Janus

mgr inż. Beata Jop

mgr inż. Angelika Kliszcz

mgr inż. Mateusz Krupa

mgr inż. Anna Ślizowska


 

Historia jednostek tworzących dzisiejszą Katedrę Agroekologii i Produkcji Roślinnej

Historia Katedry sięga początków Studium Rolniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród kilku najstarszych katedr, utworzonych w roku akademickim 1890/91, figurowała Katedra Rolnictwa. Jej kierownictwo w 1892 r. objął prof. Franciszek Czarnomski, a w 1898 r. prof. Stefan Jentys. W 1902 r. powołano II Katedrę Uprawy pod kierownictwem prof. Kazimierza Rogoyskiego. Po jego ustąpieniu w 1922 r. kierownictwo przejął prof. Jan Włodek. Z chwilą przekształcenia w 1923 r. Studium Rolniczego w Wydział Rolniczy UJ, powołano 11 katedr, a wśród nich Katedrę Uprawy Roli i Roślin. Następcami prof. Włodka byli kolejno: prof. Kazimierz Miczyński (1945-1946), dr Anatol Listowski (1947-1950), dr Jan Kiełpiński (1950-1952).

W listopadzie 1951 roku z Katedry Uprawy Roli i Roślin wyodrębnione zostały trzy Katedry:

 • Szczegółowej Uprawy Roślin - w 1952 roku kierownictwo Katedry objął prof. Roman Borkowski (1952-1960). Po Jego śmierci Katedrą kierowali kolejno: prof. Tadeusz Ruebenbauer (1960), prof. Julian Sawicki (1960-1971).
 • Ogólnej Uprawy Roli i Roślin – w 1952 r. kierownikiem Katedry został doc. dr Jan Sołtys. Po śmierci doc. Jana Sołtys a jego następcą został doc. dr hab. Józef Reichert.
 • Uprawy Łąk i Pastwisk - od 1952 roku kierownikiem był dr Jan Kiełpiński.

W 1953 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza, utworzona w oparciu o Wydział Rolny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W strukturze WSR jednostki katedralne utrzymywały się do 1970 roku.

Wówczas to, w wyniku zmian organizacyjnych Uczelni powołano Instytut Uprawy Roli i Roślin, którego dyrektorem został prof. dr hab. Jan Filipek a katedry zmieniono na zespoły:

 • Zespół Ogólnej Uprawy Roli i Roślin nadal był kierowany przez docenta Józefa Reicherta aż do roku 1981,
 • Zespół Szczegółowej Uprawy Roślin był kierowany przez prof. dr hab. Edwarda Ziółka,
 • Zespół Łąkarstwa był kierowany przez prof. dr hab. Jana Filipka.

W 1982 roku powołano Akademię Rolniczą i nastąpił podział Instytutu z równoczesną reaktywacją Katedr. Powstaje Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin kierowany przez doc. dr hab. Ewę Stupnicką-Rodzynkiewicz, a w 1991 roku Zakład zostaje przemianowany na Katedrę Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, którą do 2004 roku kierowała prof. dr hab. Ewa Stupnicka-Rodzynkiewicz. W latach 2004-2009 kierownikiem Katedry był prof. dr hab. inż. Teofil Łabza, a od września 2009 roku Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin zmieniła nazwę na Katedrą Agrotechniki i Ekologii Rolniczej. Nowym kierownikiem został dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk, prof. UR

W 1982 nastąpiła także reaktywacja Katedry Uprawy Łąk i Pastwisk pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jana Filipka do roku 1992. W latach 1993-1996 Katedrą kierował prof. dr hab. Edward Firek, a jego następcą został prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk. W 1998 roku Katedra Uprawy Łąk i Pastwisk zmieniła nazwę na Katedra Łąkarstwa.

Katedrą Szczegółowej Uprawy Roślin w latach 1982 -1992 kierował prof. dr hab. Edward Ziółek. W 1993 r. Katedra została przemianowana na Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin. Kierownikami Zakładu byli kolejno dr hab. Aleksander Szmigiel (1993-1994), dr hab. Tadeusz Zając (1995-1999). W 1999 r. kierownictwo Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin objął ponownie prof. dr hab. A. Szmigiel, pełniąc funkcję nieprzerwanie do 2011 roku.

W takiej strukturze jednostki funkcjonowały do ponownej reorganizacji Uczelni i utworzenia Uniwersytetu Rolniczego. W dniu 1 września 2011 r. na mocy Zarządzenia Nr 12/2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni dotyczące wykazu jednostek naukowo-dydaktycznych.

Zgodnie z tym ZR, w dniu 1 września 2011 r. na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, powołano Instytut Produkcji Roślinnej, dyrektorem został mianowany prof. dr hab. Aleksander Szmigiel,: a w jego strukturze wyodrębniono:

 • Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin (kierownik: prof. dr hab. A. Szmigiel)
 • Zakład Łąkarstwa (kierownik: prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk). Od września 2014 roku na kierownika ZSzUR został powołany prof. dr hab. Bogdan Kulig, pełniący również funkcję Dyrektora Instytutu Produkcji Roślinnej, a kierownikiem ZŁ został mianowany dr hab. Wojciech Szewczyk.

Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej pozostała nadal w strukturze UR jako samodzielna jednostka, kierowana przez prof. dr hab. Andrzeja Lepiarczyka.

W dniu 1 września 2019 roku z połączenia Instytutu Produkcji Roślinnej oraz Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej powstała Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, której kierownikiem jest prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk.


Zakres działania  Katedry Agroekologii i Produkcji Roślinnej

w obszarze badań naukowych:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, samodzielnie bądź przy współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu lub innymi jednostkami badawczymi, obejmujących konwencjonalny, integrowany i  ekologiczny system gospodarowania, a w szczególności:
  • doskonalenie technologii uprawy roślin rolniczych i użytkowania UZ,
  • dobór odmian i gatunków do uprawy jako przystosowanie do zmian klimatycznych  i wymagań jakościowych konsumentów,
  • określenia ekonomicznych, produkcyjnych i środowiskowych efektów różnych rozwiązań  agrotechnicznych,
  • określenie wpływu technologii uprawy na jakość surowców i bezpieczeństwo żywności,
  • wybrane elementy rolnictwa precyzyjnego,
  • modelowanie w produkcji roślinnej
  • współprace z sąsiadującymi SDOO COBORU: Węgrzce, Głubczyce, Pawłowice, Słupia Jędrzejowska  oraz współprowadzenie doświadczeń PDOiR w woj. małopolskim, współpraca z WIORiN w Krakowie
  • usługi badawcze dla firm nasiennych i agrochemicznych.
 • przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do stosowania w praktyce poprzez:
  • przygotowanie instrukcji wdrożeniowych i upowszechnieniowych,
  • prace popularno- naukowe,
  • podręczniki,
  • udział pracowników w szkoleniach realizowanych przez inne instytucje,
  • zalecenia i ekspertyzy, opiniowanie dokumentów rządowych i innych.
  • Udział pracowników w gremiach decyzyjnych na szczeblu regionalnym (dr hab. Marak Kołodziejczyk, prof. UR i dr hab. Andrzej Oleksy, prof. UR – członkowie Wojewódzkiego Zespołu PDO) i krajowym (prof. dr hab. Bogdan Kulig – członek Krajowego zespołu PDO).

w obszarze dydaktyki:

Prowadzenie zajęć na studiach:

 • I stopnia (kierunki: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Biogospodarka,  Zarządzanie, Ekonomia, Zootechnika );
 • II stopnia (kierunki: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Jakość i bezpieczeństwo środowiska );

Studia Podyplomowe (Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych, Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych, Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja)

 • Szkolenia zewnętrzne – ODR, WIORIN, ARiMR, firmy nawozowe, nasienne, i inne.
 • Wykłady zamawiane i inne.

w obszarze rozwoju naukowego:

 • zabezpieczenie odpowiednich warunków do badań umożliwiających rozwój naukowy pracowników, w tym współpraca z instytucjami zagranicznymi;
 • dbanie o wysoki poziom publikowanych prac;
 • systematyczne zwiększenie liczby prac kierowanych do najlepszych czasopism (IF); 
 • organizowanie seminariów zakładowych/instytutowych/ wydziałowych w celu prezentacji prowadzonych badań i kontroli postępów naukowych młodych pracowników/doktorantów.

OFERTA

Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej realizuje na zlecenia we własnych Stacjach Doświadczalnych (Mydlniki, Prusy k/Kocmyrzowa) doświadczenia polowe (płodozmianowe, nawozowe, odmianowe i inne) – wartość eksperymentu wg uzgodnienia. M.in. prowadzone są doświadczenia w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego we współpracy z COBORU, szczególnie SDOO w Węgrzcach – ziemniaki, pszenica jara, soja, łubin wąskolistny.

Ponadto Katedra:

 • prowadzi sprzedaż płodów rolnych w atrakcyjnych cenach (ziemniaki, ziarno zbóż i nasiona roślin strączkowych) - Stacja Doświadczalna w Prusach
 • świadczy usługi doradcze (po uzgodnieniu z pracownikiem – specjalistą w określonym obszarze)  w zakresie: ekologicznej, integrowanej i konwencjonalnej uprawy roślin rolniczych oraz nasiennictwa wybranych gatunków roślin

Analizy chemiczne:

 • oznaczanie zawartości białka ogólnego w surowcach roślinnych,
 • analizy pełnego składu chemicznego ziarna metodą NIRS (białko, tłuszcz, bezazotowe wyciągowe, włókno surowe, popiół, wilgotność)
 • analizy chromatograficzne

Analizy biologiczne:

 • oznaczanie powierzchni asymilacyjnej liści i łanu
 • określenie indeksu zieleni łanu roślin uprawnych
 • oznaczenie indeksu zieloności liści (SPAD)
 • fluorescencji chlorofilu a
 • wymiany gazowej – asymilacji CO2 i przewodności szparkowej,
 • stężenia gazów cieplarnianych na użytkach rolnych.

 

Stacje doświadczalne

Stacja Doświadczalna w Mydlnikach-Krakowie

Adres: ul. Balicka 253, 30-149 Kraków

W Stacji prowadzone są wieloletnie doświadczenia płodozmianowe. Stacja posiada laboratorium polowe oraz zaplecze garażowe i park maszynowy, m.in. kombajn poletkowy (Seedmaster firmy Wintersteiger), 2 ciągniki, siewnik precyzyjny (firmy Hege), głębosz jednoskibowy, kultywator podorywkowy, opryskiwacze (w tym 1 precyzyjny z regulacją parametrów oprysku) oraz zestaw narzędzi do uprawy, pielęgnacji i zbioru roślin.

 

Górska Stacja Doświadczalna w Czyrnej Niżnej k. Krynicy

Adres: Czyrna Niżna 30, 33-380 Krynica Zdrój, pow. Nowy Sącz

Stację założono w 1981 r. w zachodniej części Beskidu Niskiego, w odległości ok. 8 km od Krynicy. Pole doświadczalne jest o nachyleniu od 11,6 do 16,6%, pomiędzy warstwicami 530-570 m n.p.m. Na terenie Stacji znajdują się pomieszczenia socjalne, laboratorium polowe oraz garaże na maszyny i narzędzia. Stacja dysponuje ciągnikiem, narzędziami przystosowanymi do uprawy roli w terenach górskich oraz przyrządami do badań erozyjnych. Realizowana obecnie tematyka badawcza obejmuje plonowanie mieszanek zbożowych i zbożowo-strączkowych uprawianych w ogniwie płodozmianowym w zależności od położenia na stoku oraz systemu rolniczego.

 

Stacja Doświadczalna w Prusach

Adres: Kocmyrzów, ul. Uniwersytecka 7, 32-010 Kocmyrzów

Katedra posiada wydzieloną Stację Doświadczalną z polem o powierzchni 12,6 ha do prowadzenia doświadczeń ścisłych oraz odpowiednią infrastrukturą badawczą (pomieszczenia, ciągniki, kombajny poletkowe, urządzenia i maszyny rolnicze). Corocznie prowadzone są doświadczenia obejmujące doskonalenie technologii uprawy roślin rolniczych i ocenę odmian (m.in. w ramach PDOiR).

 

Stacja Doświadczalna w Czarnym Potoku

Adres: Czarny Potok 71, 33-380 Krynica

Na terenie Stacji Doświadczalnej znajduje się stacja meteorologiczna, laboratorium polowe, sprzęt i narzędzia do obsługi doświadczeń polowych oraz wykonywania podstawowych zabiegów pratotechnicznych. W Stacji Doświadczalnej na wyznaczonych stałych powierzchniach doświadczalnych ocenia się wzrost i rozwój traw, plonowanie, a także prowadzi się badania fitosocjologiczne oraz fitochemiczne. W Stacji odbywają się ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe i dyplomowe oraz realizowane są projekty badawcze: EKOPIÓRO „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór” i Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, „Wspólne działania na rzecz przywrócenia i utrzymania różnorodności biologicznej karpackich ekosystemów górskich”. 


Lista publikacji


KONTAKT

Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

telefon: 12 662 43 66 (82)

e-mail: kaier@urk.edu.pl lub kszur@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR