Katedra Mikrobiologii

Skład osobowy

dr hab. inż. Maria Chmiel  

Kierownik Katedry Mikrobiologii
adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059  Kraków
pokój nr: 235
telefon: 12 662 40 96

mgr Danuta Albińska  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059  Kraków
telefon: 12 662 40 96
fax: 12 633 13 56

dr inż. Karol Bulski  

asystent naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 40 96

dr hab. inż. Krzysztof Frączek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059  Kraków
pokój nr: 215
telefon: 12 662 41 85

dr inż. Jacek Grzyb  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059  Kraków
pokój nr: 215A
telefon: 12 662 41 81
fax: 12 633 13 56

mgr inż. Iwona Hryniewicz  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059  Kraków
telefon: 12 662 40 96
fax: 12 633 13 56

dr hab. inż. Anna Lenart-Boroń  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059  Kraków
pokój nr: 212
telefon: 12 662 40 96
fax: 12 633 13 56

Halina Odrzywołek  

laborant

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059  Kraków
telefon: 12 662 40 96

dr inż. Marek Ostafin  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059  Kraków
pokój nr: 217
telefon: 12 662 40 96

dr Iwona Paśmionka  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059  Kraków
pokój nr: 214
telefon: 12 662 40 96

dr hab. inż. Katarzyna Wolny-Koładka  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 24/28, 30-059  Kraków
pokój nr: 212
telefon: 12 662 40 96

 

HISTORIA

Zajęcia z zakresu mikrobiologii rolniczej były prowadzone już w Studium Rolniczym przy Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie. Pierwszymi wykładowcami byli: prof. dr Leopold Adametz (1891-1895) prowadzący wykłady z zakresu mikrobiologii mleka i gleby; prof. dr Walerian Klecki (1895-1898) - z zakresu mikrobiologii mleczarstwa (serowarstwa); prof. dr Emil Godlewski (1891-1919) - z zakresu nitryfikacji; prof. dr Adam Prażmowski (1913-1920) - z zakresu mikrobiologii gleby; prof. dr Julian Nowak (1902-1912) - z zakresu weterynarii.

Samodzielny Zakład Mikrobiologii został powołany w roku 1936. Pierwszym kierownikiem Zakładu był doc. dr Stefan Śnieszko (1936-1939), kolejnymi: dr Irena Lipska (1945), prof. dr Julian Nowak (1946), prof. dr Zygmunt Jaworski (1946-1949), prof. dr Roman Prawocheński (1949-1951), prof. dr Bolesław Smyk (1951-1953). W 1953 roku z chwilą powstania Wyższej Szkoły Rolniczej powołano Katedrę Mikrobiologii Rolnej, której kierownikiem do chwili przejścia na emeryturę w 1993 r. był prof. dr Bolesław Smyk, a następnie prof. dr hab. Edward Różycki (1993-1996). Od 1996 r. Katedrą kieruje prof. dr hab. Wiesław Barabasz.

Spośród pracowników Katedry Mikrobiologii stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali: S. Śnieszko, J. Karaskiewicz, A. Miłkowska, L. van To (Wietnam), E. Różycki i W. Barabasz. Z kolei tytuł profesora otrzymali: B. Smyk, E. Różycki oraz W. Barabasz.


 

KIERUNKI BADAŃ

 • rola czynników mikrobiologicznych w kształtowaniu i zwiększaniu produktywności biologicznej agrosystemów polowych, leśnych i trawiastych,
 • problem zmęczenia gleby,
 • ekologia, biochemia oraz fizjologia mikroorganizmów występujących w środowiskach naturalnych (gleba, woda, powietrze) oraz w pomieszczeniach inwentarskich,
 • biologiczne wiązanie azotu przez drobnoustroje,
 • produkcja przez drobnoustroje glebowe substancji biologicznie czynnych, w szczególności mykotoksyn, nitrozoamin oraz antybiotyków,
 • mikroflora powietrza,
 • mikroflora fyllosfery oraz ryzosfery,
 • oddziaływanie na środowisko uciążliwych obiektów komunalnych (składowiska odpadów oraz oczyszczalnie ścieków),
 • oddziaływanie substancji toksycznych (m.in. metali ciężkich oraz pestycydów) na drobnoustroje glebowe,
 • prace zmierzające do opracowania biopaliw II generacji,
 • bioremediacja gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi.

 

OFERTA

Laboratoria Katedry Mikrobiologii są wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonywania analiz i badań przedstawionych w zakładce „Kierunki badań”:

 • biofermentor BIOTRON LiFlux GX,
 • chromatograf cieczowy MERCK-HITACHI z detektorami UV oraz fluorescencyjnym,
 • spektrofotometr SHIMADZU UV-1201V,
 • dezintegrator ultradźwiękowy,
 • zestaw do filtracji podciśnieniowej,
 • impaktor kaskadowy (6-stopniowy) typu Andersen,
 • impaktory 1-stopniowe: MAS-100 (MERCK) oraz SAS-90 (PBI),
 • pyłomierz DustTrak (TSI),
 • komora laminarna klasy II (BIOHAZARD),
 • cieplarki oraz cieplarko-chłodziarki umożliwiające inkubację drobnoustrojów w zakresie temperatur od 4° - 60°C,
 • cieplarka do hodowli beztlenowców,

 

 


Lista publikacji


 

KONTAKT

Katedra Mikrobiologii

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel./fax: 12 662 40 96
e-mail: km@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR