Aparatura

Poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału mają stacje doświadczalne, laboratoria i pracownie wyposażone w najnowszą aparaturę i sprzęt niezbędny do realizacji zaawansowanych badań i analiz, między innymi:

 • aparat do oznaczania azotu Kieltec 2300, aparat Kjeldahla "Kjeltec" TM8100,
 • analizator MICROTOX AZF 50A002,
 • analizator próbek w bliskiej podczerwieni NIR: Infra Xact 7500,
 • analizator rtęci AMA-254,
 • analizator węgla, azotu i siarki CNS-2000,
 • aparat do amplifikacji kwasów nukleinowych,
 • aparat do mierzenia powierzchni liści Li-3100 Area Meter, aparat SUNSCAN System Delta-T do pomiaru promieniowania PAR w łanie oraz wielkości LAI,
 • aparat do oznacznia włókna Fibertec,
 • aparat elektroniczny do pomiaru fluorescencji chlorofilu a HANDY-PEA, zestaw do pomiaru i analizy kinetycznych obrazów FLUORCAM 700MF,
 • aparat Green Seeker Ntech do pomiaru wskaźników wegetacyjnych
 • autoklaw ASVE, bioreaktor LIFLUS GX 7L BIOTRON,
 • chlorofilometr SPAD 502DL firmy Spectrum Technologies,
 • chromatografy: gazowy GC 4000 z  detektorem masowym, cieczowy z wyposażeniem DIONEX ULTIMATE 300,
 • fermentor BIOFLO III 2,5 L,
 • inkubator INNOVA 42R 3/4 z  wytrząsaniem,
 • kalorymetr KL-12MN,
 • kamera mikroskopowa OPTA-TECH 3MP, penetrograf i pluwiograf elektroniczny,
 • kombajny poletkowe Nurserymaster Elite i Sedmaster Uniwersal,
 • komorę laminarną SCS1-4,
 • komory klimatyczne Arabidopsis do hodowli roślin, MC1600 LED do wzrostu roślin, MDF-500 IONEX,  do hodowli tkanek roślinnych i roślin TISSUE CULTURE,
 • liofilizator FREEZONE 6 LITER,
 • mikroskopy MICROPHOT-FXA oraz ECLIPSE 80I, ECLIPSE E-200MV  i mikroskop polaryzacyjny z aparatem cyfrowym, 
 • mikrotom rotacyjny HYRAX M 40,
 • młyn tnący SM 100 C oraz młyn MM400 z osprzętem,
 • piec mikrofalowy MLS-1200 MEGA,
 • profilomierz PR1 (1m)
 • przepuszczalnościomierz laboratoryjny,
 • spektrofotometry: UV-VIS CE 3041,  UV-VIS DU640,  UV-VIS NANODROP 2000C, SPEKORD M-40, FTIR MATTSON 3020, UV-VIS ULTROSPEC 2100 P, UV-VIS Q5000,
 • spektrometry: dwuwiązkowy ASA SOLAR M6 MK DUAL, emisji atomowej ICP-OES ze wzbudzeniem plazmowym Optima 7300, FT-IR SPECTRUM BX II,
 • sterylizator parowy typ ASL80V, 
 • system do automatycznych analiz woltamperometrycznych MVA-2,
 • system do elektroforezy dwukierunkowej białek,
 • system dokumentacji żeli wielkoformatowych CHEMIDOC MP,
 • urządzenie do kinetycznego PCR, urządzenie do ilościowego PCR - aparat do detekcji amplifikacji kwasów nukleinowych 7500 REALTIME PCR SYSTEM,
 • urządzenie do pomiaru intensywności fotosyntezy FMS-2,
 • urządzenie do wysokowydajnej homogenizacji tkanek TISSUELYSER,
 • wagosuszarka zintegrowana z suszarką próżniową, zestaw nawilżaczy z układem pomiaru i regulacji temperatury i wilgotności,
 • wirówki z wyposażeniem,
 • zestaw do badań mikromorfologicznych gleby, przycinarka do szlifów glebowych,
 • zestaw do pomiaru wymiany gazowej u roślin CIRAS 1, system do pomiaru intensywności fotosyntezy LCI-SD,

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK