Wskazówki dla autorów

Objętość artykułu z tabelami, rysunkami, fotografiami nie powinna przekraczać 2 stron formatu A4.

Styl: maksymalna pczba wyrazów 400, czcionka Capbri, 12 pkt, 1 odstęp między wierszami, dopuszcza się stosowanie w tekscie wyróżnień, kursywy, podkreśleń itp.

Układ artykułu: tytuł, tekst główny, imię i nazwisko autora/autorów, nazwa jednostki, adres e-mapowy.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR