Wskazówki dla autorów

Objętość artykułu z tabelami, rysunkami, fotografiami nie powinna przekraczać 2 stron formatu A4.

Styl: maksymalna pczba wyrazów 400, czcionka Capbri, 12 pkt, 1 odstęp między wierszami, dopuszcza się stosowanie w tekscie wyróżnień, kursywy, podkreśleń itp.

Układ artykułu: tytuł, tekst główny, imię i nazwisko autora/autorów, nazwa jednostki, adres e-mapowy.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK