Konferencje - archiwum

2019

Lp. Temat konferencji Zasięg Termin zgłoszenia udziału Data i miejsce konferencji Nazwisko organizatora lub sekretarza Adres organizatora
1 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY UNII EUROPEJSKIEJ PROBLEMY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO krajowy z udziałem gości zagranicznych 31.05.2019 11.06.2019
Kraków
dr inż. Dagmara Zuzek Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Instytut Ekonomiczno – Społeczny
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel.: 12 662 4354
e-mail: d.zuzek[a]urk.edu.pl
2 Konferencja Naukowa - „Nowe trendy badawcze w zakresie ogólnej uprawy roli i roślin” połączona z cyklicznym Zjazdem Katedr Ogólnej Uprawy Roli i Roślin oraz Jednostek Pokrewnych krajowy 15.02.2019 24-26.06.2019
Zakopane
dr hab. inż. Joanna Puła – sekretarz Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel. 12 662 43 66 (67)
e-mail: rrpula[a]cyf-kr.edu.pl
e-mail: joanna.pula[a]urk.edu.pl
e-mail: kaier[a]urk.edu.pl
3 Laboratorium „Fitotron”- niezbędne narzędzie badawcze w naukach rolniczych krajowy - 09-10.09.2019
Kraków
prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Fizjologii Roślin
ul. Podłużna 3, 30-239 Kraków, tel.: 12 425 33 01 fax: 12 425 33 20
e-mail: rrplazek[a]cyf-kr.edu.pl

2018

Lp. Temat konferencji Zasięg Termin zgłoszenia udziału Data i miejsce konferencji Nazwisko organizatora lub sekretarza Adres organizatora
1 3rd International Symposium of Soil Physics międzynarodowy 15.01.2018 14-15.02.2018
Kraków
dr hab. inż. Tomasz Zaleski Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,
tel. +48 12 662 43 70
e-mail: t.zaleski[a]urk.edu.pl
2 VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” krajowy 15.03.2018 18-20.04.2018
Kraków
dr hab. inż. Agnieszka Baran Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej,
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
e-mail: Agnieszka.Baran[a]urk.edu.pl
http://bioindykator.pl/
3 Workshops on long-term agricultural effects on soils, as the natural resources of sustainability międzynarodowy 10.05.2018 14-15.05.2018
Kraków
dr hab. inż. Agnieszka Synowiec Wydział Rolniczo-Ekonomiczny,
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
e-mail: agnieszka.synowiec[a]urk.edu.pl
4 CEECHE 2018: Environmental and Health Issues in Fast Changing Economies międzynarodowy 30.04.2018 10-14.06.2018
Kraków
prof. dr hab. inż. Stanisław Małek Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej;
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Wydział Leśny, Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Al. 29-listopada 46, 31-425 Kraków

tel. +48 12 662 41 94
e-mail: marcin.kobuszewski@urk.edu.pl
ceeche2018.urk.edu.pl

 

2016

Tytuł konferencji

Termin

Kontakt

Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy Unii Europejskiej. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego

31.05.2016
Termin zgłoszenia udziału do 15.05.2016

Prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał
dr inż. Dagmara K. Zuzek
Instytut Ekonomiczno-Społeczny
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Email: dagzuz@gmail.com

Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej III

8-10.06.2016

prof. dr hab. Karol Kukuła
Katedra Statystyki i Ekonometrii
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 77
e-mail: ksie.konf@ur.krakow.pl

Zjazd Katedr Jednoimiennych i Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważone technologie produkcji roślinnej-człowiek i środowisko"

12-14.06.2016

Prof. dr hab. Bogdan Kulig
Instytut Produkcji Roślinnej
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
Tel: 12 662 43 82
e-mail:kszur@ur.krakow.pl

Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii

6-9.09.2016

dr hab. inż. Maria Jolanta Chmiel
Katedra Mikrobiologii
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
tel. 12 662 40 96
e-mail: mikro2016@ur.krakow.pl

 

2015

Tytuł konferencji

Termin

Kontakt

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)

19.03.2015

prof. dr hab. Kazimierz Klima
Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
al. Mickiewicza 21,
31-120 Kraków, tel. 12 662 43 65
e-mail: rrklima@cyf-kr.edu.pl

Uprawa i wykorzystanie owsa i pseudozbóż

18-19.06.2015

Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska
Dr hab. robert Witkowicz
Instytut Produkcji Roślinnej
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
elzbieta.pisulewska@ur.krakow.pl
rrwitkow@cyf-kr.edu.pl

Alternatywne źródła dochodów w drobnych gospodarstwach rolnych

26-27.06.2015

Mgr Łukasz Jawny
Katedra Zarządzania i Markeringu w Agrobiznesie
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
smallfarms@ur.krakow.pl

VI Konferencja Naukowa PTA - Badania i innowacje w produkcji roślinnej

17-19.09.2015

Prof. dr hab. Bogdan Kulig
Instytut Produkcji Roślinnej i Katedra Agrotechniki i Ekologii
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rrbkulig@cyf-kr.edu.pl

 

2014

Tytuł konferencji

Termin

Kontakt

Rola kobiet w małych gospodarstwach rolnych

4-5.07.2014

prof. dr hab. inż. Janusz Żmija
e-mail: kzimwa@ur.krakow.pl
tel. 12 662 43 71

Sesja jubileuszowa "90 lat gleboznawstwa krakowskiego"

19.11.2014 r.

prof. dr hab. inż. Anna Miechówka
e-mail: a.miechowka@ur.krakow.pl
tel. 12 662 43 70

 

2013

Tytuł konferencji Termin Kontakt

Międzynarodowa Konferencja
„Rola drobnych gospodarstw rolnych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”

14-16.02.2013

prof. dr hab. inż. Janusz Żmija
e-mail: rrzmija@cyf-kr.edu.pl
tel. 12 662 43 71

VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Toksyczne substancje w środowisku”
Komunikat I / Announcement I
Komunikat II / Announcement II

25-26.06.2013

prof. dr hab. Barbara Wiśniowska- Kielian
e-mail: rrkielia@cyf.kr.edu.pl
tel. +48 12 662 4342

Międzynarodowa Konferencja
„Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie”

5-6.07.2013

prof. dr hab. inż. Janusz Żmija
e-mail: rrzmija@cyf-kr.edu.pl
tel. 12 662 43 71

Konferencja Jubileuszowa 90-lecia
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

17.10.2013

Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk
wraz z Komitetem organizacyjnym
tel. +48 12 662 44-24

 

2011

2010

16-18.06.2010 Produkcja roślinna w niekorzystnych warunkach gospodarowania - karta zgłoszeniowa

06-08.09.2010 Toksyczne substancje w środowisku - Komunikat 1  - Zgłoszenie uczestnictwa
Toxic Substances in Environment - Announcement 1 - Registration form

 

2009

18-19.05.2009 r. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jony metali i inne czynniki abiotyczne w środowisku".
27-30.05.2009 r. IV Międzynarodowe Forum Ukraina - Słowacja -Czechy - Polska - Węgry "Problemy rozwoju Zielonego Agrobiznesu w i z Unią Europejską”.
25-26.06.2009 r. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy.
19-20.11 2009 r. Owies w produkcji i dla produkcji.

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK