Rada Interesariuszy

Skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych na kadencję 2021-2024

 1. Paweł Ciećko Wiceprezes Zarządu
  Energa Elektrownie Ostrołęka SA
 2. Norbert Kieć
  Dyrektor
  Magurski Park Narodowy
 3. Wiesław Kocoł
  Przedstawiciel Handlowy
  YARA Poland sp. z o.o.
 4. Jerzy Korończok
  Agro-com Polska
 5. Ewa Kotarska
  Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej COBORU
 6. Jolanta Madejska
  Dyrektor SDOO Węgrzce
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach
 7. Mirosław Maziarka
  Współwłaściciel i Prezes/Co-owner and President
  Agro Smart Lab
 8. Andrzej Nowak
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 9. Dominik Pasek
  Dyrektor
  Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 10. Norbert Styrc
  Dyrektor SDOO Pawłowice,
  SDOO Pawłowice
 11. Rafał Szopiński
  Prezes Zarządu
  Łącki Bank Spółdzielczy
 12. Barbara Żuk
  p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK