Maj 2024
Udostępnij:

SESJA KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO URK


SESJA KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO URK

Kraków, 10.05.2024 r.

JURORZY:  dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała , dr hab. inż. Krzysztof Frączek, prof. URK;                                          

                   dr Alina Klonowska,  dr hab. inż. Katarzyna Sołek-Podwika;                                      

adres:   Al. Mickiewicza 21    sala nr 238
kontakt:    pawel.zadrozny@urk.edu.pl   12 662 43 04

09.00-09.10       Powitanie Gości i Uczestników -  dr Barbara Kiełbasa

09.10-09.20       Uroczyste otwarcie Sesji - Dziekan WR-E   prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig

 

REFERATY

09:20

Temat: Polityka gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku rolnego

   Referuje: Adam Drab

Koło Naukowe Ekonomistów;      Sekcja Ekonomiki Rolnictwa

09:40

Temat: Bioodpady w przydomowych kompostownikach lekarstwem dla budżetu gminy

   Referuje: Anna Grzyb, Antoni Suchanik

Koło Naukowe Ekonomistów;      Sekcja Ekonomiki Rolnictwa

10:00

Temat: Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych typu C&RT do oceny czynników różnicujących

              natężenie przedsiębiorczości w gminach województwa małopolskiego

   Referuje: Karol Patla

Koło Naukowe Ekonomistów;      Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości

10:20

Temat: Wpływ pandemii COVID-19 na oszczędności Polaków

   Referuje: Łukasz Boroń, Kacper Cholewiński, Antoni Matula, Gabriela Boleń

Koło Naukowe Ekonomistów;     Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości

10:40

Temat: Stoki narciarskie w dobie zmian klimatu – wybrane aspekty ekonomiczne i przyrodnicze

   Referuje: Natalia Barańska, Mariia Shypilova,  Oliwia Hajdyła

Koło Naukowe Ekonomistów;     Sekcja Laboratorium Przedsiębiorczości

 Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów URK

11:00

Temat: Analiza sekwencji nukleotydowej fragmentu genu nad6 u linii pszenżyta ozimego                 

             z cytoplazmą sterylizującą Aegilops sharonensis

   Referuje: Alicja Matera

Koło Naukowe Rolników;      Sekcja Genetyki Roślin

11:20

Temat: Wpływ traktowania nasion marchwi bakterią endofityczną Pantoea vagans na

              parametry biochemiczne roślin w warunkach zasolenia – część II*

   Referuje: Alicja Matera

Koło Naukowe Rolników;      Sekcja Genetyki Roślin

11:40

Temat: Potencjał herbicydowy wybranych komercyjnych wyciągów roślinnych na przykładzie

              inwazyjnych gatunków nawłoci (Solidago spp.)

   Referuje: Oliwia Hajdyła, Wiktoria Kosak, Lucjan Olchawa

Koło Naukowe Rolników;      Sekcja Agroekologii

12:00

Temat: Aktywność fungistatyczna potencjalnych biopreparatów wobec Apiospora arundinis             

              i Fusarium avenaceum

   Referuje: Natalia Omasta, Joanna Kowal, Kacper Wojas, Diana Molenda

Koło Naukowe Rolników;      Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego

12:20

Temat: Ocena przydatności szczepów bakterii Bacillus oraz Paenibacillus polymxa w ochronie

              czystości mikrobiologicznej kiełków jęczmienia

   Referuje: Diana Molenda, Kacper Wojas, Joanna Kowal, Natalia Omasta

Koło Naukowe Rolników;      Sekcja Ochrony Środowiska Rolniczego

 12:45-13.15       Obrady Jury

 

    Pełnomocnik Dziekana WR-E

           ds. Kół Naukowych

dr inż. Paweł Zadrożny, prof. URK

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK