Lipiec 2023
Udostępnij:

JUBILEUSZ 100-LECIA WYDZIAŁU ROLNICZO-EKONOMICZNEGO


100 lat WRE

 

7 lipca 2023 r. odbyła się w Centrum Kongresowym URK uroczysta konferencja pt. „Innowacyjne technologie w rolnictwie” w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. W konferencji wzięło udział około 250 osób. Swą obecnością zaszczycili nas JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. URK oraz Prorektorzy naszego Uniwersytetu: prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk, prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman, dr hab. inż. Andrzej Bogdał prof. URK i Kanclerz mgr Marcin Gałan.

100 lat WRE

 

100 lat WRE

 

Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji rolniczych: Pan Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, Pani Ewa Olszowska-Dej, Z-ca Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Pan Dominik Pasek -Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Pan Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej. Przybyli także przedstawiciele zagranicznych uczelni: ing. Jiří Schneider PhD. oraz Lenka Zouhar Ludvíková PhD. (Mendel University in Brno), prof. ing., PhD Radovan Kasarda (Slovak University of Agriculture in Nitra), prof. Juan Carlos Loaiza Usuga (National University of Colombia Sede Medellin), dr Reinhard Neugschwandtner, assoc. prof. (BOKU Vienna).

100 lat WRE

 

W uroczystościach uczestniczyli profesorowie, doktorzy honoris causa: prof. dr hab. inż. dr h.c. mult. Andrzej Kotecki, prof. dr hab. inż., dr h.c. mult. Rudolf Michałek, prof. dr hab. inż., dr h.c. Bogdan Klepacki, prof. dr hab., dr h.c. Henryk Runowski oraz rektorzy poprzednich kadencji: prof. dr hab. inż., dr h.c. Włodzimierz Sady, prof. dr hab. inż., dr h.c. Janusz Żmija i prorektorzy wywodzący się z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego: prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, prof. dr hab. Andrzej Binek, prof. dr hab. Ludwik Spiss. Prof. Binek i prof. Spiss. Obecni byli też prodziekanami Wydziału.

100 lat WRE

 

Jubileusz uświetnili swoją obecnością także dyrektorzy instytutów i jednostek badawczych: dr inż. Sylwia Łaba – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB w Warszawie, prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, mgr Marcin Behenke – Z-ca Dyrektora COBORU, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – reprezentujący IUNG PIB w zastępstwie Dyrektora prof. Wiesława Oleszka, dr hab. inż. Adam Czarnecki, prof. IRWiR PAN – Wicedyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

100 lat WRE

 

Gościliśmy również prorektorów oraz dziekanów wydziałów przyrodniczych i ekonomicznych z polskich uczelni: prof. dr hab. Mirosława Gornowicza z UWM w Olsztynie, prof. dr hab. Jarosława Gołębiewskiego z SGGW w Warszawie, prof. dr hab. Marka Gugałę z UPH w Siedlcach, dr hab. Irenę Suwarę prof. SGGW, prof. dr hab. inż. Annę Wendę-Piesik z Politechniki Bydgoskiej, prof. dr hab. Barbarę Kołodziej z UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztofa Jankowskiego z UWM w Olsztynie, dr hab. inż. Mariolę Grzybowską-Brzezińską prof. UWM w Olsztynie, dr hab. inż. Bogdana Stępnia prof. UP we Wrocławiu, dr hab. inż. Jacka Sosnowskiego prof. UPH w Siedlcach, dr hab. Agnieszkę Brelik prof. ZUT w Szczecinie, dr hab. inż. Marka Rynkiewicza prof. ZUT w Szczecinie, dr hab. inż. Piotra Kułyka prof. UZ, dr inż. Agnieszkę Ciesielską z SSGW w Warszawie, dr hab. inż. Wiesława Wojciechowskiego prof. UP we Wrocławiu.

100 lat WRE

 

Obecni byli także dziekani z innych wydziałów naszej Uczelni: prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski (Wydział Leśny), dr hab. Magdalena Socha prof. URK (prodziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt), dr hab. inż. Leszek Książek prof. URK (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji), prof. dr hab. inż. Edward Kunicki (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa), prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki), prof. dr hab. Aleksandra Duda-Chodak (Wydział Technologii Żywności) oraz prof. dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

100 lat WRE

 

W konferencji wzięli udział dyrektorzy uczelnianych instytutów i kierownicy katedr, profesorowie z innych uczelni i instytutów, którzy współpracowali lub współpracują z WR-E w zakresie badawczym i dydaktycznym, m.in.: prof. dr hab. Franciszek Dubert, prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, prof. dr hab. inż. Dorota Bobrecka-Jamro, prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech, prof. dr hab. inż. Jan Szarek oraz prof. dr hab. Anna Podleśna i prof. dr hab. inż. Janusz Podleśny z IUNG-PIB w Puławach.

100 lat WRE

 

Uroczystego otwarcia Konferencji Jubileuszowej dokonał prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig, Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Po przywitaniu dostojnych gości i uczestników Konferencji głos zabrał dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. URK - JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego, który złożył gratulacje z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia Wydziału i wskazał w swym przemówieniu m in. na wyzwania stojące przed Uniwersytetem i Wydziałem.

100 lat WRE

100 lat WRE

Z okazji Jubileuszu przygotowano Księgę Jubileuszową oraz medal pamiątkowy, którym podczas uroczystości uhonorowano ponad 70 osób. Po wręczeniu medali, Dziekan WR-E, prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig przedstawił prezentację na temat historii, teraźniejszości i wyzwań stojących przed Wydziałem.

100 lat WRE

 

Następnym punktem programu były wystąpienia Gości, wśród nich Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli oraz Pani Ewy Olszowskiej–Dej - przedstawiciela prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. W imieniu Dziekanów wydziałów przyrodniczych glos zabrała Pani prof. SGGW Irena Suwara, następnie życzenia przekazał Dyrektor COBORU – prof. Henryk Bujak oraz prof. Zygmunt Krasowicz reprezentujący Dyrektora IUNG PIB. W imieniu Dziekanów naszej Uczelni wystąpiła prof. Aleksandra Duda-Chodak. Ponadto głos zabrali: prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski – Prorektor ds. dydaktyki z SGGW w Warszawie, w imieniu IRWiR PAN - prof. Adam Czarnecki, mgr inż. Paweł Ciećko - Przewodniczący Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału, dr inż. Sylwia Łaba – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB w Warszawie,, w imieniu MIR - Ryszard Czaicki, , a także Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny TopAgrar.
W dalszej kolejności odczytano list gratulacyjny skierowany na ręce Dziekana WR-E przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa oraz złożono podziękowania dla sponsorów i darczyńców. Odśpiewanie hymnu narodowego zakończyło uroczystą część Konferencji Jubileuszowej.
W części referatowej Konferencji wystąpiło 4 prelegentów, którzy omówili zagadnienia odnoszące się do zmian klimatycznych, postępu biologicznego, zielonego ładu i procesów społecznych zachodzących na wsi.

100 lat WRE

 

Sesja posterowa została zorganizowana w holu Wydziału Leśnego, gdzie zaprezentowano 38 posterów. Szczegółowe podsumowanie sesji przygotował prof. dr hab. inż. Florian Gambuś. Problematyka posterów obejmowała 14 innowacji technologicznych w naukach rolniczych oraz 6 dotyczących doskonalenia technologii. 9 posterów odnosiło się do ochrony środowiska i tyle samo do problemów społecznych.

100 lat WRE

 

Sesji posterowej towarzyszyła wystawa okolicznościowa przygotowana na 100-lecie Wydziału Rolniczo Ekonomicznego.

100 lat WRE

 

Wszystkim uczestnikom Konferencji Jubileuszowej składamy serdeczne podziękowania za przybycie i świętowanie z nami tego wydarzenia, a sponsorom i darczyńcom za wsparcie rzeczowe i finansowe.

W imieniu organizatorów
Prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig
Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Zdjęcia: mgr inż. Piotr Dul
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK