Styczeń 2023
Udostępnij:

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE „ ROLNICTWO EKOLOGICZNE, PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE - PRODUKCJA I CERTYFIKACJA


Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowieoferuje studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym

 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE, PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE - PRODUKCJA I CERTYFIKACJA

 

Jednostka prowadząca: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,

Kierownik studiów: Prof. dr hab. Kazimierz Klima, tel.12 6624365, email: kazimierz.klima@urk.edu.pl

Informacji udziela: dr hab. Joanna Puła, prof. URK, sekretarz studiów, tel. 12 6624367, email: joanna.pula@urk.edu.pl

Warunkiem podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia na dowolnym kierunku.

Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli zdobyć wiedzę i podstawowe umiejętności związane z kierunkiem studiów oraz uzyskać uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych, a opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (§ 2, pkt. 2). Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach oraz zajęciach terenowych.

Czas trwania: dwa semestry, od marca 2023 r. do lutego 2024 r.

Koszt: 4 200 zł (istnieje możliwość płatności ratalnej).

Więcej informacji na stronie www.wre/kandydat/studiapodyplpmowe/


Informacje
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK