Zakład Fizyki

Skład osobowy

dr hab. Krzysztof Rębilas  

Kierownik Zakładu Fizyki
adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 314
telefon: 12 662 43 90
fax: 12 662 43 91

dr Magdalena Bacior  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 313
telefon: 12 662 43 89
fax: 12 662 43 91

dr Piotr Janas  

starszy wykładowca

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 315
telefon: 12 662 43 89
fax: 12 662 43 91

dr Marek Kasprowicz  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 309
telefon: 12 662 43 91
fax: 12 662 43 91

dr Maria Nowotny-Różańska  

starszy wykładowca

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 311
telefon: 12 662 43 88
fax: 12 662 43 91

mgr inż. Marcin Setlak  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 43 91
fax: 12 662 43 91

Magdalena Staroń  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 43 89
fax: 12 662 43 91

dr Mateusz Suchanek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 313
telefon: 12 662 43 89
fax: 12 662 43 91

dr Agnieszka Szymocha  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 311
telefon: 12 662 43 88
fax: 12 662 43 91

dr Paweł Turkowski  

starszy wykładowca

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 315
telefon: 12 662 43 89
fax: 12 662 43 91

 

HISTORIA

W roku 1890 Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał Studium Rolnicze na Wydziale Filozoficznym. W okresie działalności Studium Rolniczego fizykę wykładali profesorowie August Witkowski, Marian Smoluchowski, Tadeusz Patkowski i Czesław Białobrzeski.

Po przekształceniu w roku 1923 Studium Rolniczego w Wydział Rolniczy UJ wykłady z zakresu fizyki prowadzili doc. dr Mieczysław Jeżewski, dr Tadeusz Urbański, dr Tadeusz Nayder i dr Dobiesław Dobrzański, a po wojnie, od roku 1945 prof. dr Zygmunt Loria, dr Marian Puchalik, doc. dr Marian Mięsowicz, doc. dr Arkadiusz Piekar, dr Aleksy Jagielski i dr Tadeusz Piech. Rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 listopada 1951 r. utworzona została Katedra Fizyki na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownikiem Katedry został dr Aleksy Jagielski. W roku 1953, z chwilą utworzenia z Wydziału Rolniczego UJ Wyższej Szkoły Rolniczej powstała w jej strukturze Katedra Fizyki. W roku 1970 Katedra Fizyki weszła w skład nowo utworzonego Instytutu Fizyki i Mechanizacji Rolnictwa. Dyrektorem Instytutu został prof. dr Ryszard Gąska. Instytut Fizyki i Mechanizacji Rolnictwa został przemianowany wkrótce na Instytut Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa, a w jego strukturze powstał Zespół Fizyki. W 1973 roku Zespół Fizyki został przeniesiony do Instytutu Chemii Ogólnej i Technologii Rolnej, który wkrótce został przemianowany na Instytut Podstaw Chemii i Technologii Żywności.

Od 1981 roku powrócono do struktury katedralnej Uczelni. 1 września 1981 r. powołano Katedrę Chemii i Fizyki, której kierownikiem został doc. dr Aleksander Erndt. W ramach Katedry utworzono 3 zespoły – Chemii I, Chemii II i Fizyki. W roku 1994 rozdzielono Chemię i Fizykę, a Zespół Fizyki stał się oddzielną jednostką organizacyjną w strukturze Wydziału Rolniczego kierowaną przez prof. dr hab. Andrzeja Gajewskiego, a następnie przez dziekanów prof. dr hab. Kazimierza Mazura i prof. dr hab. Czesławę Jasiewicz.

1 maja 1999 roku w strukturze organizacyjnej Wydziału Rolniczego dotychczasowy Zespół Fizyki został przekształcony w Zakład Fizyki, a jego kierownikiem został dr hab. Józef Mazurkiewicz. W roku 2009 Katedra Chemii i Zakład Fizyki na nowo połączyły się, tworząc Katedrę Chemii i Fizyki pod kierownictwem prof. dr hab. Macieja Fiedorowicza. W roku 2014 w wyniku restrukturyzacji jednostki powołano Instytut Chemii i Fizyki, a w jego ramach powstał Zakład Fizyki, którego kierownikiem został dr hab. Krzysztof Rębilas.


 

KIERUNKI BADAŃ

 • Określenie oddziaływania nanocząstek metali na wybrane gatunki mikro- i makroorganizmów.
 • Wykorzystanie fizycznych metod obrazowania, obrazowania czynnościowego i obrazowania molekularnego MR do badania in vivo skuteczności terapeutycznej związków o działaniu śródbłonkowym.
 • Analiza odporności na skrajną dehydratację i przemarzanie wybranych ekstremofilnych organizmów zasiedlających Antarktydę.
 • Badanie dynamiki nanocząstek w materiałach porowatych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ).
 • Opracowanie zagadnień z zakresu teorii względności (alternatywne sformułowanie dynamiki relatywistycznej, logiczna struktura elektromagnetyzmu oraz dynamika spinu), problemu termodynamicznej strzałki czasu, nielokalności kwantowej; modelowanie dynamiki wzrostu roślin w uprawach polowych.

 

OFERTA

 • Pomiary podstawowych wielkości fizycznych (gęstość, lepkość, napięcie powierzchniowe, aktywność optyczna, współczynnik załamania, wielkości elektryczne, itp.)
 • Pomiary spektrofotometryczne: UV, VIS (200-900 nm), FTIR (przystawka ATR, kuweta cieczowa KRS, pastylki KBr).
 • Projektowanie i wykonanie niestandardowej aparatury pomiarowej.
 • Pomiary w impulsowych polach magnetycznych (do 16T) i elektrycznych.
 • Badania termodynamicznych właściwości ultraczułym kalorymetrem różnicowym (DSC).
 • Tomografia magnetycznego rezonansu wnętrza materiałów biologicznych.

 

 


Lista publikacji


 

KONTAKT

Zakład Fizyki

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 89, fax 12 662 43 91
e-mail: zf@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR