Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki

 

WŁADZE

Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 70

 

Dyrektor Instytutu Gleboznawstwa i Agrofizyki
dr hab. inż. Tomasz Zaleski
tel.: 12 662 43 70
e-mail: t.zaleski@urk.edu.pl

Funkcje Kierowników Zakładów pełnią:

dr hab. inż Tomasz Zaleski (ZGiOG)
dr hab. Krzysztof Rębilas (ZF)


 

PROFIL

Zakres działania  Instytutu Gleboznawstwa i Agrofizyki

...

 

STRUKTURA

W dniu 1 marca 2017 r. na mocy Zarządzenia Nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 13 lutego 2017 r. wprowadzono zmiany organizacyjne na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym – z dniem 1 marca 2017 r. przekształcono Katedrę Gleboznawstwa i Ochrony Gleb oraz Instytut Chemii i Fizyki w Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki, w strukturze którego wyodrębniono:

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR