Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa

Skład osobowy

prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał  

Dyrektor Instytutu
profesor zwyczajny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 212
telefon: 12 662 43 54

dr inż. Piotr Cymanow  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 209
telefon: 12 662 43 29

dr inż. Mariusz Dacko  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 208
telefon: 12 662 43 57

dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka  

starszy wykładowca

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 133
telefon: 12 662 44 47

mgr Marcin Nogieć  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 43 30

dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała  

adiunkt naukowo-dydaktyczny


dr inż. Aleksandra Płonka  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 208
telefon: 12 662 43 56

mgr Piotr Rachwał  

asystent naukowo-dydaktyczny

telefon: 12 662 44 55

dr inż. Wojciech Sroka  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 135
telefon: 12 662 44 66

mgr inż. Sylwia Stasiak  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 211
telefon: 12 662 43 54

dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 211
telefon: 12 662 43 58

HISTORIA

Początki Katedry (Zakładu) sięgają roku 1892, kiedy to w ramach Studium Rolniczego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - jako jedna z pierwszych - powołana została Katedra Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwszym profesorem i kierownikiem Katedry został Władysław Lubomęski, dyrektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach.

W roku 1909 kierownikiem Katedry i profesorem nadzwyczajnym Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego zostaje dr Stefan Surzycki - dyrektor Średniej Szkoły Rolniczej w Czernichowie, późniejszy wieloletni i wielce zasłużony Dziekan Wydziału Rolniczego UJ.

W 1912 r. Katedra Zarządu Gospodarstwa Wiejskiego zmienia nazwę na Katedrę Ekonomii Rolniczej. Godnością pierwszego Dziekana powołanego w 1923 r. Wydziału Rolniczego UJ obdarzono prof. Stefana Surzyckiego. Nowo mianowany Dziekan wprowadził zmiany w dotychczasowym toku studiów oraz wydzielił specjalizacje, m.in. ekonomiczno-spółdzielczą.

Po przejściu prof. Surzyckiego (w 1935/36 r.) na emeryturę, kierownictwo Katedry obejmuje Stefan Schmidt, który w 1936 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1946 r. profesorem zwyczajnym ekonomii rolniczej. Katedrą Ekonomii Rolnej kierował do września 1950 r. w którym to ze względów politycznych przeniesiony został w stan spoczynku. W efekcie burzliwych zmian społeczno-politycznych w naszym kraju, w 1956 r. prof. Schmidt został ponownie przywrócony do czynnej pracy naukowo-dydaktycznej.

W 1950 r. Katedra Ekonomii Rolnej została przekształcona w Katedrę Polityki Agrarnej oraz w Katedrę Ekonomiki Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych. Tworzyły one wraz z Katedrą Ekonomii Politycznej tzw. Zespół Ekonomiki Rolnej. Kierownikami Katedr w tym czasie byli Tadeusz Rychlik i Józef Kubica.

U progu 1958 r. Katedra Ekonomiki Socjalistycznych Przedsiębiorstw Rolnych została przemianowana na Katedrę Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. Kierownictwo Katedry objął prof. Józef Kubica, Dziekan Wydziału Rolnego UJ, organizator i pierwszy (począwszy od 1953 roku kolejno przez trzy kadencje) rektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Profesor Józef Kubica, który pełnił jednocześnie funkcje prorektora Akademii Rolniczej, położył wielkie zasługi w rozwoju Uczelni, a za całokształt swej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie.

W roku 1978 doszło do połączenia ówczesnej Katedry z Zakładem Ekonomiki Produkcji Ogrodniczej z Wydziału Ogrodniczego oraz z Zakładem Statystyki Matematycznej z Wydziału Rolniczego. Utworzony w ten sposób Instytut Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa działał przez kolejne trzy lata, aż do roku 1981, kiedy to powrócono struktury i nazwy jednostek naukowo-dydaktycznych sprzed 1970 r. Po przejściu na emeryturę prof. Józefa Kubicy w 1976 r. dyrektorem Instytutu, a następnie kierownikiem Katedry został doc. Józef Martyna, człowiek niezwykle uzdolniony, prężny organizacyjnie, o błyskotliwym umyśle.

W 1982 roku, po nagłej śmierci doc. Martyny (żył 47 lat), kierownictwo Katedry powierzone zostało doc. (a później profesorowi) Eugeniuszowi OtoIińskiemu, uprzednio v-ce dyrektorowi Instytutu w czasie jego istnienia. Profesor Otoliński będąc człowiekiem bardzo pracowitym, oddanym pracy naukowej kontynuował dobre tradycje nauk ekonomicznych ściśle powiązanych z praktyką rolniczą.

W 1994 roku, z części pracowników Katedry wyodrębniono nową jednostkę organizacyjną, Zakład Agrobiznesu. Po przejściu prof. Otolińskiego na emeryturę kierownikiem Katedry został dr hab. Wiesław Musiał.

W dniu 1.09.2009 r., powołano Instytut Ekonomiczno-Społeczny w strukturze którego wyodrębniono Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa a także: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi oraz Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa. Dyrektorem Instytutu oraz Kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa został dr hab. Wiesław Musiał, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.


 

KIERUNKI BADAŃ

 • organizacja i ekonomika rolnictwa i gospodarstw rolniczych,
 • rachunkowość zarządcza w gospodarstwie rolniczym,
 • zarządzanie w rolnictwie,
 • podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka,
 • przekształcenia stosunków własnościowych w rolnictwie,
 • finansowanie samorządów terytorialnych,
 • aktywizacja gospodarcza regionu Polski południowej,
 • interwencjonizm państwowy w rolnictwie terenów górskich,
 • zjawiska recesywne i kryzysowe w rolnictwie,
 • procesy dezagraryzacji i dezinwestycji w rolnictwie,
 • spółdzielczość wiejska i ronicza.

 

OFERTA

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu oferują usługi w zakresie kształcenia i dokształcania, poprzez kursy i szkolenia organizowane dla rolników i otoczenia instytucjonalnego wsi, rolnictwa i agrobiznesu, w zakresie szeroko rozumianej ekonomiki rolnictwa i agrobiznesu oraz ekonomiki gospodarstw rolnych. Ponadto oferujemy usługi w zakresie wykonania planów biznesu dla gospodarstw rolnych, inwestujących zakładów rolno-spożywczych oraz pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych. Wykonujemy także strategie rozwoju gmin i powiatów oraz aktualizacje dokumentów strategicznych. Oferujemy ekspertyzy techniczno-ekonomiczne dla projektów zbiorowego odprowadzania ścieków, a także analizy rynku nieruchomości.Lista publikacji


KONTAKT

Zakład Łąkarstwa

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 54, fax: 12 662 44 31
e-mail: zeior@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR