Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Skład osobowy

dr hab. Jakub Piecuch  

Kierownik Zakładu Ekon.i Polit.Gosp
adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 43 53
fax: 12 662 43 52

dr Katarzyna Kokoszka  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 442
telefon: 12 662 43 53

dr inż. Łukasz Paluch  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 43 53

dr Małgorzata Pink  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 43 53

Beata Rudnicka-Szczygieł  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 43 52
fax: 12 662 43 52

Joanna Szarek  

asystent naukowo-dydaktyczny


dr inż. Dagmara Zuzek  

adiunkt naukowo-dydaktyczny

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 43 53
fax: 12 662 43 52

 

HISTORIA

Katedra Ekonomii Politycznej utworzona została 1 października 1953 r. Kierownictwo powierzono mgr J. Pawlikowi pełniącemu tę funkcje do 1954 r. Następnie kierownictwo Katedry w latach 1954-57 objął mgr E. Łukawer. Wówczas w Katedrze zatrudnionych było siedmiu pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem magistra: H. Kozik, E. Legomska, G. Strug, M. Szmitowski, S. Wójcik, Z. Żiżka i H. Żywioł.

Kierownictwo Katedry z dniem 1 X 1957 r. objął doc. dr hab. Jan Czarkowski, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Katedrze zatrudnionych było czterech nauczycieli akademickich: dr.dr. H. Kozik, Z. Żiżka, H. Żywioł, oraz mgr J. Siekierski W związku z reorganizacją Uczelni, z dniem 1 października powołano, jako jednostkę międzywydziałową Instytut Nauk Społeczno-Politycznych, którego dyrektorem został prof. dr hab. F. Kolbusz. W strukturze Instytutu funkcjonował Zespół Ekonomii Politycznej, kierowany przez doc. dr H. Kozik, pełniąca wówczas także funkcję v-ce dyrektora Instytutu. W skład Zespołu wchodzili następujący pracownicy naukowo-dydaktyczni: dr J. Siekierski, mgr mgr T. Gawroński, S. Mendys, A. Olejnik, A. Radwan, S. Sarat, B. Sosenko, B. Tatarczuch, W. Woda oraz cztery osoby na stanowiskach naukowo-technicznych. W Katedrze w latach 70-tych na ½ etatu zatrudniony był prof. dr W. Boniecki pracujący w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie.

W styczniu 1977 r.w strukturze Instytutu rozpoczął działalność Zakład Ekonomii Politycznej, którego kierownikiem został dr inż. Jan Siekierski. Z dniem 15 marca 1982 r. utworzono samodzielny Zakład Ekonomii Politycznej kierowany przez doc. dr hab. J. Siekierskiego. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowili pracownicy z tytułem doktora A. Dębska-Rup, E. Kądziołka, A. Radwan, S. Sarat, B. Sosenko i J. Szczepaniak, zatrudnieni dodatkowo z AWF S. Przetacznik i dr hab. A. Szopa z AE oraz młodzi pracownicy z tytułem magistra: B. Jeleń, A. Miszke i G. Tyralska. W jednostce zatrudnionych było pięciu pracowników naukowo-technicznych. W tym czasie zatrudnione były także osoby jako wykładowcy z ZSRR (doc. doc. M. Podorowa, W. Duchow i W. Jakowienko.

Z dniem 1 października 1994 r. w wyniku kolejnych zmian organizacyjnych Zakład przemianowano na Katedrę Ekonomii Politycznej, której kierownikiem pozostał już wtedy profesor dr hab. J. Siekierski. W tym czasie zespół liczył ośmiu pracowników naukowo-dydaktycznych, po odejściu czterech osób wcześniej zatrudnionych dr hab. A. Szopy, dr S. Przetacznik, mgr A. Miszke i mgr G. Tyralskiej. W roku akademickim 1994/95 na ½ etatu zatrudniona była prof. dr hab. A. Jankowska-Kłapkowska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W tym czasie Katedra Ekonomii Politycznej została przemianowana na Katedrę Ekonomii. Jednostką kierował nadal prof. dr hab. J. Siekierski (od 1 X 2000 r. – prof. zwyczajny) do końca sierpnia 2009 r.

W wyniku kolejnej reorganizacji, z dn. 1 IX 2009 r. powołano Instytut Ekonomiczno-Społeczny i w jego strukturze Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej. Kierownictwo Zakładem powierzono dr hab. inż. A. Radwanowi, prof. UR. W Zakładzie zatrudnionych jest dziewięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym jeden profesor zwyczajny, jeden doktor habilitowany na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, 7 doktorów, w tym dwóch na stanowisku st. wykładowcy oraz dwóch pracowników naukowo-technicznych.


 

KIERUNKI BADAŃ

 • teoria i praktyka transformacji systemowej w polskim rolnictwie i gospodarce żywnościowej,
 • ekonomika rolnictwa, ekonomika leśnictwa,
 • działalność usługowa w agrobiznesie,
 • ekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego,
 • efektywność gospodarowania energią,
 • polityka społeczna w Polsce i świecie,
 • zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa w Polsce,
 • rozwój regionalny i lokalny,
 • mała i średnia przedsiębiorczość,
 • ekonomiczne aspekty ochrony środowiska,
 • zarządzanie gospodarką w sytuacjach kryzysowych,
 • rynek kapitałowy i finansowy,
 • teoria gospodarki rynkowej.
 • etyczne aspekty gospodarowania
 • społeczna odpowiedzialność biznesu

Dyscypliny dydaktyczne: ekonomia, mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia zasobów naturalnych, ekonomika usług, podstawy ekonomii biznesu, gospodarka regionalna, etyka gospodarcza, ekonomia zasobów naturalnych, foundation of macroeconomics theory and policy, polityka gospodarcza, ekonomia międzynarodowa, zagrożenia cywilizacyjne, rynek kapitałowy, rynek giełdowy, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ethics business

 

OFERTA

Szkolenia w dziedzinach ekonomicznych dotyczących: gospodarki narodowej, rolno-żywnościowej, przestrzenno-regionalnej i zrównoważonego rozwoju, a także uczestnictwo w kształceniu na studiach podyplomowych.

W Zakładzie prowadzone są prace licencjackie i magisterskie oraz doktorskie ważne dla praktyki gospodarczej.

 

 Lista publikacji


 

KONTAKT

Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej

al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 52
e-mail: zeipg@urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR