Instytut Ekonomiczno-Społeczny

 

WŁADZE

Instytut Ekonomiczno-Społeczny
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
el.: 12 662 43 54, fax: 12 662 44 31
e-mail: ies@urk.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Ekonomiczno-Społecznego
prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał
tel.: 12 662 43 54
e-mail: wieslaw.musial@urk.edu.pl

Funkcje Kierowników Zakładów pełnią:

(ZEiPG)
prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał (ZEiOR)
dr hab. Knapik Wioletta (ZPSiD)


 

PROFIL

Instytut Ekonomiczno-Społeczny prowadzi dydaktykę i badania naukowe w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej, ekonomiki rolnictwa, polityki agrarnej, doradztwa, rolnictwa światowego i integracji europejskiej, zarządzania w rolnictwie i jego otoczeniu instytucjonalnym oraz spółdzielczości wiejskiej. Ponadto prowadzi dydaktykę w ramach wielu wyodrębnionych przedmiotów kierunkowych, w tym fakultatywnych z zakresu socjologii wsi, ekonomiki ochrony środowiska, inwestycji w agrobiznesie, komunikacji społecznej, samorządności gospodarczej i terytorialnej oraz przedmiotów pokrewnych z dziedziny ekonomii i nauk społecznych.

 

STRUKTURA

Struktura W dniu 1 października 2009 r. na mocy Zarządzenia Nr 32/2009 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni dotyczące wykazu jednostek naukowo-dydaktycznych. Zgodnie z tym zarządzeniem, w dniu 1 października 2009 r. na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, powołano Instytut Ekonomiczno-Społeczny , w strukturze którego wyodrębniono:

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR