Instytut Produkcji Roślinnej

 

WŁADZE

Instytut Produkcji Roślinnej
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662 43 82, fax: 12 662 43 82
e-mail: kszur@urk.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu Produkcji Roślinnej
prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig
tel.: 12 662 43 82

Funkcje Kierowników Zakładów pełnią:

prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig (ZSzUR)
dr hab. inż. Wojciech Szewczyk (ZŁ)


 

PROFIL

Zakres działania  Instytutu Produkcji Roślinnej

w obszarze badań naukowych:
 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, samodzielnie bądź przy współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu lub innymi jednostkami badawczymi, obejmujących konwencjonalny, integrowany i  ekologiczny system gospodarowania, a w szczególności:
  • doskonalenie technologii uprawy roślin rolniczych i użytkowania UZ,
  • dobór odmian i gatunków do uprawy jako przystosowanie do zmian klimatycznych i wymagań jakościowych konsumentów,
  • określenia ekonomicznych, produkcyjnych i środowiskowych efektów różnych rozwiązań  agrotechnicznych,
  • określenie wpływu technologii uprawy na jakość surowców i bezpieczeństwo żywności,
  • wybrane elementy rolnictwa precyzyjnego,
  • modelowanie w produkcji roślinnej
  • współprace z sąsiadującymi SDOO COBORU: Węgrzce, Głubczyce, Pawłowice, Słupia Jędrzejowska  oraz współprowadzenie doświadczeń PDOiR w woj. małopolskim, współpraca z WIORiN w Krakowie
  • usługi badawcze dla firm nasiennych i agrochemicznych.
 2. przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do stosowania w praktyce poprzez:
  • przygotowanie instrukcji wdrożeniowych i upowszechnieniowych,
  • prace popularno- naukowe,
  • podręczniki,
  • udział pracowników w szkoleniach realizowanych przez inne instytucje,
  • zalecenia i ekspertyzy, opiniowanie dokumentów rządowych i innych.
w obszarze dydaktyki:
Prowadzenie zajęć na studiach:
 • I stopnia (Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Zarządzanie, Ekonomia, Zootechnika );
 • II stopnia (Rolnictwo, Ochrona Środowiska );
 • Studia Podyplomowe  (Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych, Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych).
w obszarze rozwoju naukowego:
 • zabezpieczenie odpowiednich warunków do badań umożliwiających rozwój naukowy pracowników, w tym współpraca z instytucjami zagranicznymi;
 • dbanie o wysoki poziom publikowanych prac;
 • systematyczne zwiększenie liczby prac kierowanych do najlepszych czasopism (IF); 
 • organizowanie seminariów zakładowych/instytutowych/ wydziałowych w celu prezentacji prowadzonych badań i kontroli postępów naukowych młodych pracowników/doktorantów.

 

STRUKTURA

W dniu 1 września 2011 r. na mocy Zarządzenia Nr 12/2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni dotyczące wykazu jednostek naukowo-dydaktycznych. Zgodnie z tym zarządzeniem, w dniu 1 września 2011 r. na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, powołano Instytut Produkcji Roślinnej, w strukturze którego wyodrębniono:

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 43 32
12 633 44 43
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR