Listopad 2021
Udostępnij:

Komunikat Dziekana w sprawie noszenia maseczek


 

 

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego!

W związku z nasileniem się pandemii ukazało się Zarządzenie Rektora nr 173/2021 z dnia 15 października 2021 roku, dotyczące zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w semestrze zimowym 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Najważniejsza zmiana (w odniesieniu do ZR  159/2021 z dnia 29 września 2021 roku) dotyczy noszenia maseczek również na zajęciach dydaktycznych, za wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego oraz osób biorących udział w treningach i rozgrywkach sportowych związanych z współzawodnictwem akademickim.

Nauczycieli i Studentów proszę o przestrzeganie zalecenia, będzie to wyrazem  naszej odpowiedzialności za  siebie i współuczestników zajęć dydaktycznych. Jeżeli choć jedna osoba dzięki temu uniknie zakażenia, to powinno być dla nas wystarczającą nagrodą za niedogodność noszenia maski.

                                                                                   Prof. dr hab. Bogdan Kulig

Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego


Treść Zarządzenia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR