Czerwiec 2023
Udostępnij:

Informacja na temat możliwości ubiegania się o stypendium im. Zofii i Jana Włodków


Uprzejmie informujemy, że studenci 1 semestru studiów II stopnia na kierunku, który przyporządkowany jest do dziedziny nauk rolniczych – do dyscypliny wiodącej rolnictwo i ogrodnictwo lub zootechnika i rybactwo (tj. kierunek rolnictwo, ogrodnictwo i zootechnika), mogą ubiegać się o przyznanie stypendium im. Zofii i Jana Włodków.


Stypendium jest finansowym wsparciem udzielonym studentowi/ce, który będzie realizował pracę dyplomową magisterską o tematyce mającej potencjalny wpływ na innowacyjny rozwój sektora rolnego, w zakresie:
1)    technologii polowej produkcji roślinnej;
2)    technologii chowu i hodowli zwierząt gospodarskich;
3)    technologii produkcji warzyw i wieloletnich upraw ogrodniczych.

Stypendium w kwocie 1 000 zł będzie wypłacane przez okres 10 miesięcy.

Zaakceptowany przez promotora pracy magisterskiej wniosek należy złożyć do dziekanatu w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Więcej szczegółowych informacji zawiera poniższy Regulamin stypendialny.

Odnośniki:

Regulamin stypendium im. Zofii i Jana Włodków dla studentów II stopnia studiów, prowadzonych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium im. Zofii i Jana Włodków dla studentów studiów II stopnia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK