Czerwiec 2023
Udostępnij:

Laureaci Uczelnianej Sesji Kół Naukowych w 2023 r.


29 maja poznaliśmy nazwiska laureatów Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uczestnicy reprezentowali 16 Kół Naukowych. Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe Sesja odbywała się od rana w ośmiu sekcjach na wydziałach: Rolniczo-Ekonomicznym, Leśnym, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Środowiska i Geodezji, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Inżynierii Produkcji i Energetyki, Technologii Żywności, Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Prezentowane przez Studentów prace były oceniane przez komisje konkursowe. W składzie każdej z komisji wchodziło co najmniej trzech członków. Jury podkreślało wysoki poziom naukowy i bardzo staranne przygotowanie prezentacji. Po południu wszyscy spotkali się na podsumowaniu Sesji w Centrum Kongresowym URK. Sesję otworzył dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK Prorektor ds. Kształcenia oraz dr inż. Anna Kołton, prof. URK Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych. Autorów najlepszych studenckich prac nagrodzono nagrodami pieniężnymi. Była to też okazja do wysłuchania wykładu Pana dr hab. Dariusza Latowskiego pt.: „Dlaczego świat jest kolorowy? Barwniki natury i ich tajemnice" z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Laureatami tegorocznej Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zostali:

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

I miejsce Koło Naukowe Ekonomistów

Sekcja: Laboratorium przedsiębiorczości   

Tytuł: WPŁYW BUDOWY DRÓG SZYBKIEGO RUCHU NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – STUDIUM A4 ORAZ DK94Autor: Karol Patla 

Opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, prof. URK  

II miejsce Koło Naukowe Rolników

Sekcja: Genetyki Roślin

Tytuł: NACL CZYNNIKIEM HAMUJĄCYM CZY POBUDZAJĄCYM ROZWÓJ ROŚLIN? OCENA WPŁYWU NACL NA KIEŁKOWANIE I WZROST MARCHWI (DAUCUS CAROTA L.)

Autor: Alicja Matera

Opieka naukowa: dr inż. Magdalena Simlat, prof. URK

III miejsce Koło Naukowe Rolników

Sekcja: Ochrony Środowiska Rolniczego

Tytuł: WPŁYW ZAPRAWIANIA ZIARNIAKÓW JĘCZMIENIA SUBSTANCJAMI NATURALNYMI NA ZDROWOTNOŚĆ ORAZ PARAMETRY KIEŁKÓW

Autorzy: Sylwia Cupiał, Rafał Mazgaj, Martyna Piechowska

Opieka naukowa: dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk, prof. URK

Wydział Leśny

I miejsce Koło Naukowe Leśników

Sekcja: Geomatyki 

Tytuł: WYKORZYSTANIE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH DO AUTOMATYCZNEGO OKREŚLANIA WYBRANYCH CECH DRZEW I DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH

Autor: Jakub Miszczyszyn

Opieka naukowa: dr inż. Paweł Hawryło

II miejsce Koło Naukowe Leśników

Sekcja: Geomatyki 

Tytuł: PARAMETRYZACJA ALGORYTMU AUTOMATYCZNEJ DETEKCJI DRZEW W OPARCIU O CHMURY PUNKTÓW LOTNICZEGO SKANOWANIA LASEROWEGO Z WYKORZYSTANIEM DANYCH POMIAROWYCH O WIELKOŚCI KORON DRZEW

Autor: Artur Golasz

Opieka naukowa: dr inż. Paweł Hawryło

III miejsce Koło Naukowe Leśników

Sekcja: Edukacji Leśnej

TYTUŁ: RODZINNE WARSZTATY EDUKACYJNE "PRZYRODNICZY POTENCJAŁ WZGÓRZA WAWELSKIEGO" - OD KONCEPCJI DO REALIZACJI

Autor: Kaja Nowak

Opieka naukowa: dr inż. Magdalena Frączek, prof. URK

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

I miejsce Międzywydziałowe Koło Naukowe Cytogenetyków

Tytuł: CHARAKTERYSTYKA STOPNIA FRAGMENTACJI DNA W JĄDRACH INTERFAZOWYCH WYBRANYCH GATUNKÓW WOŁOWATYCH (BOVIDAE)

Autorzy: inż. Kinga Górecka, inż. Kornelia Gała 

Opieka naukowa: dr inż. Barbara Kij-Mitka, mgr inż. Wiktoria Kowal

II miejsce Międzywydziałowe Koło Naukowe Cytogenetyków

Tytuł: OPTYMALIZACJA REAKCJI TETRA-PRIMER ARMS PCR DLA DETEKCJI POLIMORFIZMU G. 1274A>G W OBRĘBIE BYDLĘCEGO GENU RECEPTORA SEROTONINY 2A (HTR2A) 

Autor: Julia Adamiak 

Opieka naukowa: dr inż. Joanna Pokorska

III miejsce Międzywydziałowe Koło Naukowe Cytogenetyków

Tytuł: WYKORZYSTANIE TECHNIKI ZOO – FISH W DETEKCJI CHROMOSOMÓW TYGRYSA BENGALSKIEGO (PANTHERA TIGRIS TIGRIS)

Autor: Kamila Ziewacz

Opieka naukowa: dr inż. Barbara Kij-Mitka, mgr inż. Wiktoria Kowal

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

I miejsce Koło Naukowe Geodetów 

Tytuł: WYKORZYSTANIE METOD FOTOGRAMETRYCZNYCH W INWENTARYZACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH 

Autor: Maciej Małek

Opieka naukowa: dr inż. Przemysław Klapa, prof. URK

II miejsce Koło Naukowe Inżynierii Środowiska 

Sekcja: Renaturyzacji Rzek i Dolin Rzecznych

Tytuł: NUMERYCZNE MODELOWANIE ZMIENNOŚCI PARAMETRÓW HYDROMORFOLOGICZNYCH NA ODCINKU MEANDRUJĄCYM RZEKI NIDY

Autor: Szymon Wojak

Opieka naukowa: dr hab. inż. Andrzej Strużyński, dr inż. Maciej Wyrębek

III miejsce Koło Naukowe Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „Locus” 

Tytuł: WYKORZYSTANIE NARZĘDZI GIS DO ANALIZY ZMIAN RZEŹBY TERENÓW GÓRNICZYCH W OBRĘBIE DOLINY RZEKI SZOTKÓWKI

Autor: Paweł Wita

Opieka naukowa: dr inż. Barbara Czesak

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

I miejsce Koło Naukowe Ogrodników 

Sekcja: Fizjologii Roślin

Tytuł: PRODUKCJA BIOMASY ROŚLIN CALLITRICHE COPHOCARPA ZASOBNEJ W BIOLOGICZNIE CZYNNE ZWIĄZKI FENOLOWE W KULTURACH IN VITRO

Autor: Patrycja Fidelus

Opieka naukowa: dr inż. Wojciech Makowski; dr hab. Joanna Augustynowicz, prof. URK

II miejsce Koło Naukowe Biotechnologów "Helisa"

Sekcja: Genomiki

Tytuł: ANALIZA TRANSFORMANTÓW TRANSGENICZNEGO KALUSA MARCHWI (DAUCUS CAROTA L.) UZYSKANEGO PO EDYCJI GENU OPR11 ZA POMOCĄ SYSTEMU CRISPR-CAS9 

Autor: Dominik Huber

Opieka naukowa: dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka, prof. URK 

III miejsce Koło Naukowe Ogrodników 

Sekcja: Botaniki i Ekologii

Tytuł: WZROST FACELII BŁĘKITNEJ (PHACELIA TANACETIFOLIA) NA PODŁOŻU Z DODATKIEM ORGANICZNYCH MATERIAŁÓW ODPADOWYCH

Autor: Julia Wincenciak

Opieka naukowa: dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska, prof. URK, mgr inż. Cezary Kruszyna

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

I miejsce Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Sekcja: Mechatroniki

Tytuł: OPASKA ORTOPEDYCZNA WSPOMAGAJĄCA ELEKTROSTYMULACJE MIĘŚNI

Autor: Paulina Bałuszyńska

Opieka naukowa: dr inż. Marcin Tomasik

II miejsce Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Sekcja: Infrastruktury i Logistyki

Tytuł: SHARING ECONOMY – ANALIZA POTRZEB I MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ WŚRÓD STUDENTÓW

Autorzy: Kaja Budyłowska, Katarzyna Hanula

Opieka naukowa: dr hab. Anna Krakowiak-Bal, prof. URK

III miejsce Koło Naukowe Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

Sekcja: Mechatroniki

Tytuł: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZROBOTYZOWANYCH Z ZASTOSOWANIEM WIRTUALNEGO ŚRODOWISKA PRACY ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO

Autor: Łukasz Czaja

Opieka naukowa: dr inż. Marcin Tomasik

Wydział Technologii Żywności

I miejsce Koło Naukowe Technologów Żywności

Sekcja: Technologii Fermentacji „Promil”

Tytuł: WPŁYW ODMIANY I ILOŚCI CHMIELU DODAWANEGO NA ZIMNO NA WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA HOP CREEP

Autor: Katarzyna Grześkiewicz

Opieka naukowa: mgr inż. Olga Hrabia, dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. URK

II miejsce Koło Naukowe Technologów Żywności

Sekcja: Przetwórstwa Zbóż

Tytuł: IDENTYFIKACJA I PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI FRAKCJI WĘGLOWODANOWEJ ORAZ ALKALOIDÓW PURYNOWYCH W PRÓBKACH KAKAO RÓŻNYCH PRODUCENTÓW

Autor: Anna Rączkowska

Opieka naukowa: mgr inż. Angelika Bieniek, dr hab. inż. Krzysztof Buksa, prof. URK

III miejsce Koło Naukowe Technologów Żywności

Sekcja: Nanomateriałów; Woda w Żywności

Tytuł: BADANIE PRZEPUSZCZALNOŚCI PARY WODNEJ I WODOCHŁONNOŚCI BIONANOKOMPOZYTÓW ZAWIERAJĄCYCH NANOSTRUKTURY MICELARNE

Autorzy: inż. Aleksandra Sołtys, inż. Martyna Flankowska

Opieka naukowa: dr hab. inż. Teresa Witczak, prof. URK, dr hab. Karen Khachatryan, prof. URK 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

I miejsce Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Sekcja: Immunologiczna

Tytuł: OCENA WPŁYWU ŻWIRKU DIAGNOSTYCZNEGO NA PARAMETRY MOCZU OGÓLNEGO KOTÓW

Autorzy: Karolina Walas, Justyna Rymar

Opieka naukowa: dr n. med. i n. o zdr. lek. wet. Izabela Siemińska, lek. wet. Julia Kabacińska

II miejsce Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych 

Sekcja: Immunologiczna

Tytuł: CZY U KOTÓW WYSTĘPUJE SKRZYŻOWANIE IMMUNOLOGICZNE?

Autorzy: Patrycja Walczak, Maja Połatyńska

Opieka naukowa: dr n. med. i n. o zdr. lek. wet. Izabela Siemińska, lek. wet. Julia Kabacińska

III miejsce Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych

Sekcja: Praktyczna Toksykologia Zwierząt 

Tytuł: BADANIE ŚWIADOMOŚCI WŁAŚCICIELI KOTÓW NA TEMAT TOKSYCZNEGO DZIAŁANIA POPULARNYCH ŚRODKÓW PRZECIWBÓLOWYCH POWSZECHNIE STOSOWANYCH PRZEZ LUDZI 

Autorzy: Katarzyna Kocemba, Natalia Sałek

Opieka naukowa: lek. wet. Eliza Niemczycka, lek. wet. Aleksandra Lasoń- Kubarek

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK