Maj 2023
Udostępnij:

PROFESOR HENRYK RUNOWSKI DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO


10 maja 2023 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa URK Henrykowi Runowskiemu – profesorowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wybitnemu specjaliście z zakresu ekonomiki rolnictwa, który wniósł duży wkład w upowszechnianie wiedzy związanej z nowoczesnym gospodarowaniem w rolnictwie, rozwojem rolnictwa przyjaznego środowisku oraz z integracją rolnictwa polskiego z rolnictwem Unii Europejskiej, członkowi wielu organizacji i towarzystw naukowych, autorowi licznych książek i prac naukowych, wychowawcy wielu pokoleń studentów i naukowców.

W uroczystości wzięły udział władze Uniwersytetu Rolniczego: JM prof. Sylwester Tabor – rektor URK, prof. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – prorektor ds. nauki, prof. Andrzej Lepiarczyk – prorektor ds. ogólnych, prof. Andrzej Sechman – prorektor ds. współpracy z zagranicą i prof. Andrzej Bogdał – prorektor ds. kształcenia. Wśród zaproszonych na uroczystość osób znaleźli się: prof. Michał Jerzy Zasada – rektor SGGW, prof. Tomasz Homa – rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, prof. Jarosław Gołębiewski – prorektor ds. dydaktycznych SGGW, prof. Roman Sobiecki – prorektor ds. rozwoju SGH, prof. Agnieszka Siedlecka – prorektor ds. nauki Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych w Białej Podlaskiej, prof. Irena Suwara – dziekan Wydziału Rolnictwa i Ekologii SGGW, prof. Krzysztof Jankowski – dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Mariola Grzybowska-Brzezińska – dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Jacek Sosnowski – dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. Danuta Guzal-Dec – dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych w Białej Podlaskiej. Obecni byli także recenzenci: prof. Barbara Kutkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i prof. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, byli rektorzy URK – prof. Janusz Żmija i prof. Włodzimierz Sady oraz wielu znamienitych gości.

JM prof. Sylwester Tabor, w obecności prof. Bogdana Kuliga – dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, uroczyście nadaje prof. Henrykowi Runowskiemu tytuł godność Doktora Honoris Causa URK; fot. Gabriel Wojcieszek

Laudację wygłosił prof. dr hab. Wiesław Musiał – promotor postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa, po czym odbyła się główna część uroczystości. Najpierw prof. Bogdan Kulig – dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego odczytał łaciński tekst dyplomu doktora honoris causa, następnie JM prof. Sylwester Tabor, w towarzystwie dziekana Kuliga, uroczyście nadał w imieniu Senatu Uczelni godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego prof. Henrykowi Runowskiemu.

Nowemu doktorowi honoris causa gratulacje składa prof. Bogdan Kulig – dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego; fot. Gabriel Wojcieszek

Prof. dr hab. Henryk Runowski (ur. 1952) związał swą karierę zawodową ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, którą kieruje. Był inicjatorem powstania w 1995 r. Centrum Logistycznego Rolnictwa Ekologicznego w SGGW, którego jest dyrektorem.
Główne zainteresowania badawcze prof. Runowskiego skoncentrowane są wokół: ekonomiki i organizacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi, restrukturyzacji i prywatyzacji rolnictwa państwowego, uwarunkowań postępu biologicznego w rolnictwie, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów rolnictwa ekologicznego, zrównoważonego rozwoju rolnictwa i przedsiębiorstw rolnych oraz kształtowania się dochodów gospodarstw rolnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
Dorobek naukowy Profesora składa się z ponad 500 prac, w tym 321 prac opublikowanych, z czego 271 to oryginalne prace twórcze. Jest autorem 9 monografii i współautorem 29 monografii, w tym 16 to monografie pod jego redakcją lub współredakcją. Najważniejsze z nich to książki autorskie: „Regionalne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej” (1990), „Koncentracja produkcji zwierzęcej” (1994), „Przemiany w strukturze agrarnej i zatrudnieniu rolniczym” (1997), „Postęp biologiczny w rolnictwie” (1997), „Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego” (1998), „Ekonomika i organizacja drobnotowarowego chowu królików mięsnych” (1998), „Strategia zrównoważonego rozwoju gospodarstw wyspecjalizowanych w chowie bydła” (1998), „Założenia strategii rozwoju specjalizacji w chowie bydła mlecznego, z uwzględnieniem ochrony środowiska” (1999), „Koncepcja restrukturyzacji hodowli buraka cukrowego w Polsce”.

Prof. Henryk Runowski – Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Rolniczego; fot. Gabriel Wojcieszek

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK