Maj 2023
Udostępnij:

Pięć projektów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymało dofinansowanie w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020


Pięć projektów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymało dofinansowanie w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w terminie 30 kwietnia – 29 czerwca 2022 r.  nabór  wniosków o  przyznanie  pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW 2014-2020.

Pomoc była przyznawana w ramach dostępnego limitu środków przewidzianych na działanie M16 „Współpraca”.

Do dnia dzisiejszego umowy o dofinansowanie zostały podpisane dla pięciu projektów.

Lista projektów URK, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu:

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji in vitro wysokiej jakości sadzonek śnieżycy letniej (Leucojum aestivum L.) – ważnej rośliny leczniczej oraz ozdobnej”. 

Kierownik projektu na URK: dr hab. inż. Agata Ptak, prof. URK. 

Projekt realizowany na Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym.

Grupa operacyjna/konsorcjum: LEUCOJUM

Skład grupy operacyjnej/konsorcjum:

• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

• Vitroflora Karol. A. Pawlak 

Kwota dofinansowania całego projektu: 3 040 777,00 zł, w tym kwota dofinansowania dla URK: 578 599,37 zł.

„Innowacyjna metoda stymulacji wegetatywnego rozmnażania roślin na przykładzie żurawiny wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon Aiton) z zastosowaniem nowych inicjatorów organicznych”. 

Kierownik projektu na URK: prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń. 

Projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Grupa operacyjna/konsorcjum: ORIGINAL FOOD

Skład grupy operacyjnej/konsorcjum:

• Original Food Sp. z o.o. 

• Fieldstone Inwestments II Sp. z o.o. 

• Uniwersytet Rzeszowski 

• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

• Paweł Kowalski 

• Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 

Kwota dofinansowania całego projektu: 4 488 821,00 zł, w tym kwota dofinansowania dla URK: 144 400,98 zł.

„Przerób mleka wg nowej metody organizacji współpracy z rolnikami. Wprowadzenie do obrotu nowych produktów z mleka oraz produktów na bazie serwatki”. 

Kierownik projektu na URK: dr hab. inż. Marek Sady, prof. URK

Projekt realizowany na Wydziale Technologii Żywności oraz Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym.

Grupa operacyjna/konsorcjum: „Actinata”

Skład grupy operacyjnej/konsorcjum: 

• Piotr Gacek

• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

• Marcin Gacek

• Mateusz Gacek CONSULTING

• Kaspro4B Justyna Kasprowicz

Kwota dofinansowania całego projektu: 4 701 166,74 zł, w tym kwota dofinansowania dla URK: 690 625,00 zł.

„Opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej, procesowej, technologicznej i organizacyjnej związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu owoców w gospodarstwie sadowniczym”. 

Kierownik projektu na URK: dr inż. Monika Komorowska

Projekt realizowany na Wydziale Rolniczo – Ekonomicznym

Grupa operacyjna/konsorcjum: EPI ZDROWE JABŁKO

Skład grupy operacyjnej/konsorcjum: 

• Green Sort sp. z o.o. w Janowie Podlaskim

• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

• Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

• Gospodarstwo Rolne Stefaniuk Krzysztof 

Kwota dofinansowania całego projektu: 1 800 804,00 zł, w tym kwota dofinansowania dla URK: 259 251,12 zł.

„Modyfikacja technologii chowu kurcząt brojlerów w zakresie wykorzystania autorskiej receptury paszy o poprawionym statusie antyoksydacyjnym oraz poprawy dobrostanu zwierząt i zmniejszenia obciążenia wybiegów dzięki zastosowaniu kurników mobilnych”. 

Kierownik projektu na URK: dr hab. Ewelina Węsierska, prof. URK

Projekt realizowany na Wydziale Technologii Żywności.

Grupa operacyjna/konsorcjum: „PAKDRÓB”

Skład grupy operacyjnej/konsorcjum: 

• Ferma Drobiu Mateusz Pakuła

• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

• Lucjan Pakuła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Ubojnia Drobiu Pakdrób”

• Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Kwota dofinansowania całego projektu: 2 351 477,00 zł, w tym kwota dofinansowania dla URK: 910 299,02 zł.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK