Czerwiec 2022
Udostępnij:

Ankiety dla Studentów i Absolwentów


Szanowni Studenci i Absolwenci Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego!!!

 

Podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale odbywa się między innymi poprzez ustawiczne monitorowanie procesu dydaktycznego realizowane przez Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia. Udział studentów w procesie zapewniania jakości kształcenia realizowany jest w różnej formie, np.: poprzez udział przedstawicieli studentów w pracach Komisji Wydziałowych. Jednak w procesie ankietyzacji nauczycieli może uczestniczyć każdy student, który ma aktywne konto w systemie USOS. Zatem możliwość indywidualnej oceny nauczycieli prowadzących poszczególne przedmioty to duży przywilej, dlatego zachęcamy do udziału w „Ankiecie” a jednocześnie prosimy o rzetelne i wyważone oceny.

Przekazując narzędzie do anonimowej oceny i wskazania problemów związanych ze studiowaniem na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym dajemy Państwu możliwość udziału w ich rozwiązywaniu. Negatywne oceny powinny być poparte odpowiednim, kulturalnym komentarzem. Komentarz wskazany jest także przy wysokich ocenach, będzie on wskazówką dla Komisji wydającej zalecenia dla nauczycieli, w jakim kierunku powinni modyfikować swoje działania.

Aby proces ankietyzacji był skuteczny musimy pozyskać jak największą liczbę ocen, dlatego prosimy o poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.

Ankieta z semestru letniego jest otwarta w Systemie USOS od 11.06.2022 r.

Prodziekani ds. Dydaktycznych i Studenckich:
Dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. URK
Dr hab. inż. Andrzej Krasnodębski, prof. URK

Przewodniczący Zespołu Oceny Jakości Kształcenia
Dr hab. inż. Andrzej Oleksy, prof. URK

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK