Marzec 2022
Udostępnij:

Inauguracja drugiego naboru programu partnerskiego ERASMUS Mundus Joint Master Degree in Soil Science


W dniu 30 marca 2022 odbyła się inauguracja drugiego naboru programu partnerskiego ERASMUS Mundus Joint Master Degree in Soil Science (emiSS).

W spotkaniu wzięli udział: dr. hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR, prodziekan WR-E, mgr Dominika Dankiewicz - kierownik Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej, nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz osoby odpowiadające za obsługę administracyjną oraz studenci z Jordanii, Nepalu, Pakistanu, Kamerunu, Meksyku, Kolumbii, Hiszpanii, Filipin oraz Bangladeszu.

Przypomnijmy, że dzięki zaangażowaniu i międzynarodowej współpracy Katedry Gleboznawstwa i Agrofizyki od roku akademickiego 2020/2021 do 2025/2026 na Naszym Uniwersytecie, prowadzone będą dwuletnie magisterskie studia z gleboznawstwa w języku angielskim. Konsorcjum pięciu uniwersytetów uzyskało finasowanie na program ERASMUS + Mundus Joint Master Degree in Soil Science (emiSS) ze środków Komisji Europejskiej. Studenci będą realizować program dydaktyczny w Turcji (Uniwersytet Ondokuz Mayıs, Samsun), Polsce (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Bułgarii (Uniwersytet Rolniczy, Płowdiw), Rosji (Południowy Uniwersytet Federalny, Rostów nad Donem) oraz w Jordanii (Jordański Uniwersytet Naukowo-Techniczny, Irbid).

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

ERASMUS

ERASMUS

ERASMUS

ERASMUS

At March 30, 2022, the inauguration of the second intake of the ERASMUS Mundus Joint Master Degree in Soil Science (emiSS) partnership program took place.

The meeting was attended by dr. hab. Eng. Tomasz Zaleski, prof. UR, Vice-Dean of WR-E, Dominika Dankiewicz, MA - head of the Cooperation and International Exchange Office, teachers conducting classes and people responsible for administrative services and students from Jordan, Nepal, Pakistan, Cameroon, Mexico, Colombia, Spain, the Philippines and Bangladesh.

We would like to remind you that thanks to the commitment and international cooperation of the Department of Soil Science and Agrophysics from the academic year 2020/2021 to 2025/2026 at our University, two-year MA studies in soil science will be conducted in English. A consortium of five universities received funding for the ERASMUS + Mundus Joint Master Degree in Soil Science (emiSS) program from the European Commission. Students will pursue a teaching program in Turkey (Ondokuz Mayıs University, Samsun), Poland (Hugo Kołłątaj University of Agriculture in Krakow), Bulgaria (University of Agriculture, Plovdiv), Russia (Southern Federal University, Rostov-on-Don) and in Jordan (Jordanian University of Science and Technology, Irbid).

Congratulations and good luck.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK